Het vennootschapsrecht, het bankrecht en het financieel recht zijn essentiële activiteitsdomeinen van SIMONT BRAUN. Het team Corporate, Banking and Finance omvat ongeveer 20 advocaten, onder wie 5 vennoten en 3 counsels. Zij beoefenen hoofdzakelijk de volgende specialisaties: het vennootschapsrecht in ruime zin, het bankrecht en financieel recht, het vennootschapsrecht in verband met onroerende goederen, het commercieel en contractenrecht en het faillissementsrecht.

Het team Corporate, Banking and Finance ondersteunt cliënten bij het structureren, onderhandelen en realiseren van operaties die te maken hebben met het vennootschapsrecht en het financieel en bankrecht. Het team verdedigt hen bij geschillen en verleent juridisch advies op de domeinen waarin het gespecialiseerd is. Een van de belangrijkste kenmerken van ons team is de actieve medewerking van de vennoten die samen met hun medewerkers de dossiers behandelen. Een ander kenmerk is de multidisciplinaire deskundigheid van de vennoten. Zij zijn meestal actief op verscheidene specialisatiedomeinen van het departement Corporate, Banking and Finance. Daardoor kunnen zijn efficiënt en intensief samenwerken met de gespecialiseerde teams van dit departement.

Omdat de reglementaire context snel wijzigt, streven de advocaten van SIMONT BRAUN ernaar om alle juridische innovaties te beheersen. Verscheidenen onder hen doceren aan de universiteit vennootschapsrecht, contractenrecht, verbintenissenrecht en internationaal financieel recht. Zij worden vaak uitgenodigd om via publicaties in vaktijdschriften en op seminaries commentaar te leveren bij recente juridische ontwikkelingen.

Door onze hechte samenwerking met de andere specialistenteams van SIMONT BRAUN begrijpen wij de juridische vragen van onze cliënten in al hun aspecten.

Het departement Corporate, Banking and Finance verleent advies aan Belgische en buitenlandse cliënten die in uiteenlopende sectoren actief zijn (holdingmaatschappijen, chemische en farmaceutische bedrijven, vastgoed en bouwsector, banksector, financiën, verzekeringen, energie, luxeproducten, enz.).

Enkele voorbeelden van belangrijke operaties die wij recent uitvoerden:

  • het adviseren van een Belgische verzekeraar die de verzekeringsactiviteiten van een grote Belgische bank heeft overgenomen;
  • advies verlenen aan Europese beurzen die een single order book tot stand hebben gebracht;
  • ondersteuning bij de oprichting en de beursnotering van een vastgoedbevak en verdere bijstand aan deze organisatie in het kader van fusies en overnames die te maken hebben met de ontwikkeling van haar vastgoedpatrimonium;
  • bijstand verlenen aan natuurlijke personen die geconfronteerd worden met een beschermingsprocedure van een belangrijk Brussels gebouw. Het betreft een geschilprocedure die verband houdt met de onroerende of roerende aard door bestemming van deze goederen;
  • advies geven aan een familiale holding van een Belgische farmaceutische groep in het kader van een belangrijke overname in Duitsland en de weerslag daarvan op het aandeelhouderschap;
  • het voeren van onderhandelingen die geleid hebben tot de overdracht aan een Franse groep van een meerderheidsparticipatie in een Belgische onderneming die aan Euronext Brussels wordt genoteerd en actief is in de carrier-sector; dit werd gevolgd door een openbaar bod tot overname;
  • advies verlenen aan de aandeelhouders van een aan Euronext Brussels genoteerde vastgoedmaatschappij in het kader van de overdracht van hun participatie aan een belangrijke Belgische bank; dit werd gevolgd door een openbaar bod tot overname;
  • net zoals in het verleden verlenen wij nog steeds bijstand aan belangrijke Belgische en buitenlandse emissie-instanties voor de Belgische aspecten van de uitwerking van EMTN-programma’s en obligatie-emissies;
  • een Engelse vastgoedgroep bijstaan in het kader van een vijandig openbaar bod tot overname op vastgoedcertificaten, met inbegrip van het onderhandelen over de financiering van het bod met een grote Belgische bank;
  • we hebben een Belgische industriële cliënt, participatie van een Europees private equity fonds, geadviseerd bij de overname van een Nederlandse concurrent in de voedingssector. We adviseerden inzake vennootschapsrecht, bank- en financieel recht.