De praktijk van SIMONT BRAUN inzake bankrecht, financieel en zekerheidsrecht dekt alle reglementaire verplichtingen van kredietinstellingen, investeringsmaatschappijen, organisaties voor collectieve beleggingen en verzekeringsmaatschappijen, de openbare operaties van bedrijven op de kapitaalmarkten, het beursrecht en de financiering van overnames en projecten.

Het Banking, Finance and Securities team levert juridisch advies en staat cliënten bij om operaties op de markten te structureren, te onderhandelen en te realiseren. Het team begeleidt hen in hun contacten met de Financial Services and Markets Authority (FSMA) en de Nationale Bank van Begië (NBB) en vertegenwoordigt ze ter gelegenheid van geschilprocedures die te maken hebben met financieel recht, bank- of verzekeringsrecht. Het Banking, Finance and Securities team werkt nauw samen met de andere departementen, in het bijzonder het Corporate departement.

 • bijstand aan investeringsmaatschappijen die zich in België willen vestigen of in België diensten willen verlenen; verkoop in België van OPC-aandelen of financiële en verzekeringsproducten van het type “tak 23” door Belgische of buitenlandse ondernemingen;
 • reglementaire verplichtingen van banken, investeringsmaatschappijen (onder andere om ervoor te zorgen dat de verplichtingen opgelegd door de MiFID-richtlijn worden nageleefd), verzekeringsmaatschappijen en organisaties voor collectieve beleggingen (zoals bevaks, vastgoedbevaks, pensioenfondsen, enz.);
 • bijstand in het kader van de activering van Europese paspoorten;
 • openbare emissies van obligaties, aandelen en alle andere financiële instrumenten op de gereglementeerde of niet-gereglementeerde Belgische markten door Belgische of buitenlandse bedrijven, eventueel gekoppeld aan privébeleggingen, beursintroducties, vriendschappelijke of vijandelijke openbare aanbiedingen tot overname;
 • adviezen inzake clearing en settlement, dematerialisatie van effecten en alle soorten overeenkomsten in het financieel recht, zoals cessie-retrocessie-overeenkomsten, netting, cash pooling, factoring, enz.
 • het opstellen van legal opinions op alle activiteitsdomeinen van het Banking, Finance and Securities-team;
 • oneerlijke concurrentie in ruime zin.

Enkele voorbeelden van belangrijke operaties die het team onlangs uitvoerde:

 • het adviseren van Europese beurzen die een single order book tot stand hebben gebracht;
 • bijstand verlenen aan kredietinstellingen bij het opstellen van hun contractuele documentatie. Wij zorgen ervoor dat deze conform is met de reglementaire verplichtingen die onder andere voortvloeien uit de MiFID-richtlijn en de wetten die deze richtlijn naar het Belgische recht omzetten;
 • een Engelse vastgoedgroep bijstaan in het kader van een vijandig openbaar overnamebod van vastgoedcertificaten, met inbegrip van de onderhandelingen over de financiering van de operatie;
 • bijstand verlenen aan belangrijke Belgische en buitenlandse emissie-instanties voor de Belgische aspecten van de uitwerking van EMTN-programma’s en obligatie-emissies;
 • een vastgoedbevak begeleiden met het oog op de notering aan Euronext Brussels;
 • advies geven aan een investeringsmaatschappij in het kader van de invoering van een multilateral trading facilty (MTF);
 • wij adviseren een family office zowel over regelgevende vragen gelinkt aan dit type van activiteit, als over de opstelling van overeen te komen contracten met de klanten of met services providers.