SIMONT BRAUN heeft een erkende praktijk inzake vennootschapsrecht. Ze dekt alle juridische vraagstukken die van ver of dichtbij aan de bedrijfsrealiteit raken. Het Corporate-team geeft adviezen inzake vennootschapsrecht, staat cliënten bij in het kader van geschilprocedures en levert bijstand bij de structurering, onderhandeling en realisatie van belangrijke operaties zoals fusies en overnames, openbare of privékapitaalverhogingen en openbare aanbiedingen tot overname.

Het Corporate team bestaat uit gereputeerde specialisten. Sommigen onder hen doceren vennootschapsrecht aan de universiteit. Verscheidene advocaten uit ons team hebben artikels en gespecialiseerde werken gepubliceerd die op dit domein gezaghebbend zijn. Sommige leden van het Corporate team krijgen bovendien de vraag om de overheid bij haar wetgevend werk te adviseren.

Het Corporate team ontwikkelt vooral op de volgende domeinen activiteiten:

  • samenstelling en herstructurering van alle soorten rechtspersonen (inclusief vzw’s en stichtingen), openbare en privékapitaalverhogingen, opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, advies en bijstand aan familiale aandeelhouders van al dan niet beursgenoteerde vennootschappen, corporate governance;
  • wettelijke en reglementaire verplichtingen van beursgenoteerde ondernemingen, meer bepaald inzake de verplichting tot informatieverstrekking en transparantie bij belangrijke participaties en gevoelige informatie;
  • due diligence-opdrachten, onderhandelen over en opstellen van alle soorten contractuele documenten in het kader van de aankoop of verkoop van aandelen of activa, fusies, splitsingen of gedeeltelijke splitsingen van vennootschappen of joint ventures;
  • structurering en strategie inzake openbare aanbiedingen tot overname, inclusief geschillen met minderheidsaandeelhouders.

Enkele voorbeelden van belangrijke operaties die het Corporate team recent uitvoerde:

  • wij verleenden advies aan een Belgische verzekeraar bij de overname van de verzekeringsactiviteiten van een Belgische grootbank;
  • wij hebben een vastgoedbevak geholpen bij de oprichting en de beursnotering en wij blijven deze organisatie bijstaan in het kader van fusies en overnames die te maken hebben met de ontwikkeling van haar vastgoedpatrimonium;
  • wij adviseerden de familiale holding van een Belgische farmaceutische groep in het kader van een belangrijke overname in Duitsland en de weerslag daarvan op het aandeelhouderschap;
  • wij verlenen bijstand aan de familiale holding van een groep die actief is in de voedingsmiddelensector, in het kader van een belangrijke overname en de weerslag daarvan op het aandeelhouderschap;
  • wij assisteerden een Franse publiekrechtelijke onderneming uit de sector van de biotechnologie in het kader van de overname van een participatie in een Belgische onderneming;
  • wij hebben de onderhandelingen gevoerd die geleid hebben tot de overdracht aan een Franse groep van een meerderheidsparticipatie in een Belgische onderneming die aan Euronext Brussels wordt genoteerd en actief is in de carrier-sector; dit werd gevolg door een openbaar bod tot overname.