Het team Debt restructuring and Insolvency is samengesteld uit specialisten met onder andere universiteitsdocenten internationaal zekerhedenrecht. De praktijk van SIMONT BRAUN op dit domein bestrijkt alle juridische vraagstukken die te maken hebben met insolvabiliteit van natuurlijke en rechtspersonen.

Het team Debt restructuring and Insolvency geeft advies aan klanten zoals curatoren, hetzij ter gelegenheid van specifieke juridische vraagstukken, hetzij in het kader van geschilprocedures of met het oog op onderhandelingen voor schuldherschikking.

Het team Debt restructuring and Insolvency werkt nauw samen met het team Banking, Finance and Securities of met het team Corporate Real Estate om zekerheden te bepalen en erover te onderhandelen in het kader van de financiering van overnames, met inbegrip van vastgoedoperaties of projectfinanciering.

Het team Debt Restructuring and Insolvency werkt vooral op de volgende domeinen :

  • opstellen van adviezen, onderhandelingen, structurering en uitgifte van legal opinions over alle soorten zekerheden en reële of persoonlijke waarborgen, meer bepaald gedematerialiseerde aandelen of nominatieve aandelen als onderpand, waarborgen in de vorm van rekeningen of speciën, hypotheken, hypothecaire mandaten, borgstellingen, enz.;
  • adviezen en legal opinions aangaande de overdracht van schuldvorderingen, de overdracht van schuldvorderingen bij wijze van waarborg, compensatie en netting, met inbegrip van grensoverschrijdende operaties;
  • bijstand aan curatoren, schuldeisers of de insolvabele onderneming, in het kader van geschilprocedures;
  • schuldherstructurering.