Twee van de advocaten van SIMONT BRAUN zijn gemachtigd om te pleiten voor het Hof van Cassatie, en ons kantoor telt eveneens één vroegere stafhouder van de Balie van Cassatie. SIMONT BRAUN onderscheidt zich bovendien door een lange praktische ervaring met bepaalde bijzondere procedures voor de hoogste rechtscolleges, zoals de Raad van State, het Benelux Gerechtshof of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. Ten slotte beschikt SIMONT BRAUN ook over bijzondere ervaring met nationale en internationale arbitrage en met alternatieve geschillenregeling, alsook op het domein van het zakelijk strafrecht.

Deze domeinen vormen de praktijk van het team Dispute Resolution van SIMONT BRAUN. Het team bestaat uit vijftien advocaten, onder wie verscheidene vooraanstaande praktijkdeskundigen, waaronder de voormalige stafhouder van de Balie van Cassatie, Lucien Simont, en twee advocaten bij het Hof van Cassatie: Paul-Alain Foriers en Caroline De Baets. Het team Dispute Resolution vertegenwoordigt meer bepaald zijn cliënten voor het Hof van Cassatie, de Raad van State, het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap. In strafzaken vertegenwoordigt het team de cliënten in alle fasen van de strafprocedure, voor de onderzoeks- en vonnisgerechten. Het team treedt ook op in nationale en internationale arbitrageprocedures waaraan onze advocaten deelnemen als raadsmannen of arbiters. Het team omvat twee bemiddelaars die erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie. Zij worden regelmatig betrokken bij bemiddelingen, onder andere in het kader van de Belgische Kamer van Arbitrage en Bemiddeling inzake vastgoed. SIMONT BRAUN heeft overigens het Bmediation charter getekend (www.bmediation.eu).

Niet alleen in het team Dispute Resolution, maar ook in de andere teams bekleedt de geschillenpraktijk een essentiële rol. Alle advocaten zijn bijzonder deskundig in geschillen die te maken hebben met hun activiteitsdomeinen. Dit is onder andere het geval voor intellectuele eigendom (beschrijvend beslag, namaakbestrijding, vordering tot staking, naleving van de intellectuele rechten, enz.), geschillen inzake vennootschapsrecht, financieel recht, fiscaal recht en sociaal recht (bijstand bij controles, klachten en beroep bij de rechtbank, enz.). Dit geldt ook voor het vastgoedrecht en administratief recht. Onze teams treden op voor rechtscolleges van elk niveau in burgerlijke en handelszaken en bovendien in bijzondere procedures, bijvoorbeeld van administratief recht of in het kader van specifieke geschillen, zoals het beroep bij de registratie van product- of dienstenmerken, de bank- en beursreglementering, de controle op bedrijvenconcentraties, de gas- en elektriciteitsregulering, enz. De pagina’s over de teams en hun advocaten bevatten in dit opzicht alle nuttige inlichtingen.