Het Criminal Law team van SIMONT BRAUN biedt zijn cliënten preventieve bijstand op het domein van het zakelijk strafrecht. Het verdedigt hen wanneer zij beschuldigd worden, zowel voor de onderzoeks- als de vonnisrechters.

Bij de behandelde materies gaat het onder andere om inbreuken op de anti-witwaswetgeving, voorkennis, misbruik van marktpositie, inbreuken van fiscale en sociale aard en over het algemeen alle materies die te maken hebben met het zakelijk strafrecht. Indien nodig biedt samenwerking met de teams Tax and Labour Law en Corporate, Banking and Finance alle competenties die nodig zijn om onze cliënten te verdedigen.

Het Criminal Law team treedt regelmatig op in zaken die te maken hebben met de aansprakelijkheid van de bestuurders. Het beschikt over bijzondere deskundigheid aangaande de aansprakelijkheid van rechtspersonen.