SIMONT BRAUN is bijzonder ervaren en deskundig op het gebied van de nationale en internationale arbitrage. Wegens hun ervaring terzake worden Lucien Simont en John Bigwood regelmatig als arbiters aangeduid. Ook Paul-Alain Foriers, Thomas Braun, Michèle Borgers, Fernand de Visscher en Emmanuel Cornu werden al aangesteld als arbiters in zaken die behoren tot hun respectieve bevoegdheidsdomeinen.

Bovendien vertegenwoordigt en helpt ons team National and International Arbitration zijn cliënten als eisende of verwerende partij in scheidsrechterlijke procedures die gevoerd worden binnen de Internationale Kamer van Koophandel, Cepani, de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO), de American Arbitration Association (AAA) of in het kader van ad hoc arbitrages. Onze advocaten beheersen bijgevolg voortreffelijk de scheidsrechterlijke procedure en zij hebben ervaring met dit soort geschillen. Zij treden ook op voor gewone rechtbanken in het kader van annuleringsverzoeken en het bekomen van een exequatur van scheidsrechterlijke vonnissen.