SIMONT BRAUN slaagt erin om de cliënten in elke fase van hun gerechtelijke verdediging te begeleiden, omdat in de teams twee van de twintig in België benoemde advocaten van het Hof van Cassatie zitten (Paul-Alain Foriers en Caroline De Baets), samen met de voormalige stafhouder van de Balie van Cassatie (Lucien Simont), en een groep gespecialiseerde vennooten en medewerkers. Hun beheersing van de uitspraken van het hoogste rechtscollege is ook een pluspunt voor de feitenrechters.

Het Supreme Courts team vertegenwoordigt zijn cliënten ook regelmatig voor de Raad van State, in het kader van vorderingen tot schorsing en tot annulering, inclusief hoogdringendheid.

In het kader van geschillen omtrent EU-merken treedt het team bovendien regelmatig op voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, het Benelux Gerechtshof en het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt.