SIMONT BRAUN is één van de belangrijkste onafhankelijke Belgische advocatenkantoren  gespecialiseerd in ondernemingsrecht.

Wij leveren hoogwaardige diensten rond vijf deskundigheidsclusters:

  • Corporate, Banking and Finance: de verschillende aspecten van het ondernemingsrecht (onder andere fusies en overnames) en van het bankrecht en financieel recht, zekerheden, bedrijfsherstructureringen en het insolvabiliteitsrecht;
  • Intellectual Property, Information Technology and Trade Practices: de onderdelen van de intellectuele eigendom (octrooien, merken, auteursrechten, tekeningen en modellen, enz.), informatietechnologieën en netwerken (informatica en netwerken, e-commerce, gegevensbescherming, enz.) en de handelspraktijken (meer bepaald reclame- en consumentenrecht, oneerlijke handelspraktijken en concurrentievervalsing), distributierecht, mededingingsrecht en reglementaire aspecten;
  • Real Estate, Construction and Administrative Law: vastgoedrecht, bouwrecht en publiek en administratief recht (met specifieke nadruk op milieurecht en stedenbouw);
  • Dispute Resolution: procedures voor alle rechtscolleges (met inbegrip van het Hof van Cassatie, de Raad van State, het Benelux Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen), arbitrageprocedures, bemiddeling en financieel strafrecht.
  • Tax and Labour Law: fiscaal en sociaal recht, hoofdzakelijk gelieerd aan onze andere competentiedomeinen.

SIMONT BRAUN telt onder zijn medewerkers verscheidene universiteitsprofessoren die gespecialiseerd zijn in diverse materies van het burgerlijk en handelsrecht. Daardoor beschikken zij onder andere over een bijzondere deskundigheid inzake contractenrecht, verbintenissenrecht en erfrecht (erfenissen, giften, huwelijksstelsels).

Op al deze rechtsdomeinen beschikken onze advocaten over een zeer ruime ervaring, zowel het opstellen van adviezen en het voeren van onderhandelingen als het behandelen van geschillen en bijstand bij diverse operaties.

SIMONT BRAUN is zowel in België als internationaal actief. Onze teams werken in het Frans, Nederlands en Engels. Bovendien zijn verscheidene vennoten en medewerkers ook het Duits, Italiaans en Spaans machtig.

SIMONT BRAUN hecht veel waarde aan de ethiek van het beroep van advocaat, met name de onafhankelijkheid en de vertrouwelijkheid. Daarom vermelden wij de namen van onze cliënten niet op onze website.

Tot onze vennoten behoort de vroegere stafhouder van de Franse Orde van Advocaten van de Balie van Brussel, en verscheidene andere advocaten zijn of waren aan de Raad van de Orde actief.

SIMONT BRAUN omvat ongeveer 45 advocaten.