Wij hebben ervoor gekozen om een onafhankelijk advocatenkantoor te zijn. Wij zijn er immers van overtuigd dat een onafhankelijk en zeer deskundig advocatenkantoor met een sterke lokale verankering het best geplaatst is om de verwachtingen van de cliënten in te lossen.

SIMONT BRAUN is daardoor in staat om bevoorrechte en niet-exclusieve relaties aan te gaan met vooraanstaande buitenlandse advocatenkantoren, namelijk via het niet-exclusief netwerk Interlex (www.interlexgroup.com), en andere gespecialiseerde dienstverleners die op de activiteitsdomeinen van onze vijf deskundigheidsclusters aan onze kwaliteitscriteria beantwoorden.

Omgekeerd wordt SIMONT BRAUN regelmatig door buitenlandse advocatenkantoren geraadpleegd voor internationale dossiers die een weerslag hebben in België. 

Wij werken ook voor buitenlandse ondernemingen en multinationale groepen die internationaal actief zijn. Het betreft onder andere financiële instellingen, investeringsmaatschappijen, holdings en bedrijven die gespecialiseerd zijn in verschillende sectoren, zoals de farmaceutische en chemische industrie, de aardoliesector, de elektromechanische engineering, telecommunicatie, vastgoed, de bouwsector, de media-, muziek- en filmindustrie, de handel in luxegoederen, software en databases, de voedingsmiddelennijverheid, de reclame- en directmarketingsector.