Intellectuele eigendom is al sinds de oprichting van het kabinet een specialiteit van SIMONT BRAUN. Ons werkterrein strekt zich uit van informatietechnologieën tot handelspraktijken en omvat ook de reglementaire aspecten, het mededingingsrecht en het distributierecht.

Het team Intellectual Property, Information Technology and Trade Practices van SIMONT BRAUN bestaat uit veertien advocaten, onder wie vijf vennoten. Het streeft er voortdurend naar om deze centra van uitmuntendheid te behouden en verder te ontwikkelen. Het team vervult een actieve rol in verscheidene nationale en internationale verenigingen die op deze domeinen werken. Daardoor kan het alle actuele ontwikkelingen op de betrokken markten op de voet volgen of er zelfs op anticiperen.


Het team Intellectual Property, Information Technology and Trade Practices vertegenwoordigt cliënten bij geschillen. Wij zoeken daarbij steeds naar de beste oplossing, door onderhandeling, bemiddeling, arbitrage of een gerechtelijke procedure (met inbegrip van de Europese rechtscolleges en het Benelux Gerechtshof). Maar ons team verleent ook bijstand aan cliënten bij het structureren, onderhandelen en realiseren van complexe operaties en projecten voor de exploitatie van hun intellectuele rechten. De samenwerking met de andere teams van SIMONT BRAUN en meer bepaald de teams Corporate, Banking and Finance en Tax Law maakt het mogelijk om de structurele aspecten van de diverse operaties concreet te organiseren. Ons team voert ook regelmatig audits of due diligence-operaties (audits) uit om de andere gespecialiseerde teams van SIMONT BRAUN bij te staan.

Ons team Intellectual Property, Information Technology and Trade Practices verleent advies aan Belgische en internationale cliënten uit diverse sectoren, zoals chemische en farmaceutische bedrijven, aardoliemaatschappijen, elektromechanische engineering, telecommunicatie, muziek, film, de amusementssector en de media, de sector van de software en de databases, luxeproducten, voedingsmiddelen en ten slotte reclame en direct marketing. Het team onderhoudt hechte relaties met de meest gereputeerde, gespecialiseerde advocatenkantoren in diverse landen.

Enkele voorbeelden van belangrijke operaties van ons team op de volgende domeinen: