Het team Competition Law van SIMONT BRAUN krijgt regelmatig de opdracht om zijn klanten te adviseren of te vertegenwoordigen in dossiers die diverse aspecten van het mededingingsrecht vertonen: het kartelrecht, het verbod om misbruik te maken van een dominante marktpositie, de controle op concentraties, maar ook de ontheffingsregelingen per categorie in de distributiesector, licentieakkoorden, overeenkomsten voor technologietransfer alsook, meer in het algemeen, het vrije verkeer van goederen en diensten.

SIMONT BRAUN beheerst bovendien het reglementaire kader dat hierop van toepassing is, meer bepaald op de volgende domeinen: audiovisuele media en elektronische communicatie, voedingsmiddelen, geografische en wijnbenamingen, etikettering en voedingswaardeclaims, de farmaceutische sector, de biotechnologie en diverse andere gereglementeerde diensten.

Enkele voorbeelden van belangrijke opdrachten:

  • onderzoek van de tariefvoorwaarden die de grootdistributie en de leveranciers jaarlijks overeenkomen met betrekking tot de mededingingsregels;
  • analyse of de oprichting van een gemeenschappelijke structuur voor de aankoop van reclameruimte door twee bedrijvengroepen die tot dezelfde activiteitssector behoren haalbaar is in het licht van de mededingingsregels;
  • medewerking aan het opstellen van een interne gedragscode in een bedrijf over het informatiebeleid met betrekking tot de prijzen die door de grootdistributie worden gehanteerd;
  • bespreking van de uitvoering van een licentie, terwijl de licentienemer de beschermde creatie nog slechts ten dele gebruikte;
  • onderzoek van de exclusieve bevoorradingsverplichting in een franchising die met knowhow-overdracht te maken heeft;
  • onderzoek van een project om gevoelige bestanden te delen tussen belangrijke actoren uit dezelfde sector, rekening houdend met de kartelregels en de regels op informatie-uitwisseling tussen bedrijven.