Producten en diensten distribueren vergt het sluiten van diverse contracten en vaak ook een strikte organisatie van alle betrokken entiteiten. Ook het mededingingsrecht vraagt om de nodige voorzichtigheid. SIMONT BRAUN buigt zich voor u ook over alle aspecten van het vennootschapsrecht, het fiscaal recht en het arbeidsrecht die samenhangen met deze operaties.

Het team Distribution and Licensing behandelt meer bepaald contracten en geschillen die eruit voortvloeien. Het staat klanten ook bij verkoopconcessies, agentschaps- of franchisingcontracten, licenties en andere formules. Er wordt rekening gehouden met de intellectuele eigendom en meer bepaald het merkenrecht, alsook met de impact van e-commerce, gegevens- en privacybescherming. Hiervoor werkt het team nauw samen met de specialisten van het team Intellectual Property, Information Technology and Trade Practices.

Enkele dossiers die het team Distribution and Licensing heeft behandeld:

  • diverse geschillen die ontstaan zijn uit de verbreking van exclusieve verkoopconcessies met internationale aspecten;
  • het heronderhandelen van licentie- en sublicentiecontracten van octrooien ter gelegenheid van de verkoop van sommige betrokken octrooien en moeilijkheden binnen het aandeelhouderschap van één van de betrokken bedrijven;
  • het opstellen en onderhandelen van merkenlicenties en merchandisingcontracten.