SIMONT BRAUN is regelmatig actief op het domein van nieuwe technologieën, informatica en netwerken. Het team Information Technology van SIMONT BRAUN beschikt over geavanceerde juridische deskundigheid en is steeds op zoek naar een juist begrip van de beperkingen en trends op de markt. Daardoor is het in staat om in deze per definitie interdisciplinaire materie hoogwaardige diensten te verlenen. Zo werken meerdere teams van specialisten - bijvoorbeeld intellectuele eigendom en contractenrecht - nauw samen aan deze dossiers.

Het team Information Technology omvat specialisten die deelnemen aan congressen en wetenschappelijke publicaties over deze materies. Ons team heeft onder zijn leden bijvoorbeeld de auteur van één van de allereerste werken dat volledig aan het databaserecht is gewijd en de auteur van een synthesewerk over het privacyrecht en de reglementering van persoonsgegevens.

De activiteiten van het team Information Technology bestrijken een breed scala aan materies: de bescherming van software en databases, het mediarecht en meer bepaald de contractuele en reglementaire aspecten en de invalshoek van het mededingingsrecht, de informaticacontracten en de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens.

Het team Information Technology verleent bijstand aan klanten om contracten te structureren, te onderhandelen en op te stellen in het kader van complexe operaties en projecten. Het vertegenwoordigt ook cliënten bij complexe geschillen voor rechtscolleges van elk niveau. In dit verband treedt het vaak op in het kader van de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten in een digitale context, in nauwe samenwerking met het team Intellectual Property

Bij wijze van voorbeeld hierbij enkele za ken die het team Information Technology de voorbije jaren behandeld heeft:

  • databases: voeren van een belangrijk namaakproces, met inbegrip van het veroordelend vonnis, het opstellen van bewijzen voor inbreuken op het sui generis recht en de voortzetting van de procedure tot uitvoering onder dwangsom; procedure tegen een overheidsadministratie om de toegang tot openbare gegevensbronnen te garanderen;
  • media en elektronische communicatie: het opstellen en onderhandelen van een groot aantal contracten voor de kabeldistributie van programma’s van de belangrijkste Belgische en Europese radiozenders, onder andere voor het “triple play” aanbod;
  • informaticacontracten: het opstellen en onderhandelen van contracten voor ontwikkeling, integratie, onderhoud en levering van gespecialiseerde software, enz.; onderhandeling over de distributie van open source software; bijstand bij de lancering van een platform voor elektronische facturatie;
  • gegevensbescherming: onderzoek van een project voor het delen van financiële informatie van persoonlijke aard met het oog op de verrijking van het bestand;
  • domeinnamen: talrijke buitengerechtelijke procedures voor de instanties van de WIPO en EURid; complexe geschillen voor de rechtbanken in verband met de registratie van “.eu” domeinnamen.