SIMONT BRAUN heeft ruime ervaring met handelspraktijken, consumentenrecht en concurrentievervalsing.

In ons team Trade Practices zitten bekende specialisten die vaak als sprekers op congressen optreden, regelmatig referentiestudies publiceren en vakorganisaties advies geven bij nieuwe wetsontwerpen.

Het team Trade Practices streeft er steeds naar om bedrijven creatieve en pragmatische oplossingen aan te reiken die rekening houden met de talrijke commerciële en juridische belemmeringen die hun activiteiten in België en het buitenland bemoeilijken.

Het team Trade Practices levert regelmatig advies en bijstand aan communicatiebureaus en Belgische en buitenlandse bedrijven van elke omvang. Het betreft dan reclame en verkooppromotie, concurrentie en concurrentievervalsing, e-commerce en postorderverkoop, bescherming van de consument en consumentenkrediet, etiketteren van voedingsmiddelen, het organiseren van loterijen, spelen of wedstrijden om producten te promoten, of conflicten met betrekking tot domeinnamen. Het team vertegenwoordigt ook cliënten in rechtszaken, als eisende of verwerende partij, voor rechtbanken van elk niveau. De nauwe samenwerking met de teams Intellectual Property en Distribution alsook Competition Law garandeert een correct begrip van alle aspecten van de beoogde operaties.

Bij wijze van voorbeeld hierbij enkele zaken die wij onlangs behandeld hebben:

  • verifiëren van reclameprojecten of promotieacties op elke drager en in alle sectoren;
  • opstellen van voorwaarden voor consumenten om deel te nemen aan interactieve programma’s op internet of klantentrouwprogramma’s; opstellen van publicitaire partnershipcontracten;
  • acties als eisende of verwerende partij in het kader van rechtsvorderingen op het gebied van misleidende, denigrerende of vergelijkende reclame in diverse sectoren, zoals cosmetica, de banksector en voedingsmiddelennijverheid;
  • postorderbedrijven voor rechtbanken en hoven verdedigen tegen vorderingen tot staking in verband met promotionele aanbiedingen of de modaliteiten van prijsaanduidingen op hun websites of in hun verkoopcatalogi;
  • rechtszaken aanspannen tegen oneerlijke concurrentie, daden van parasitisme of daden die indruisen tegen verplichtingen die voortvloeien uit een niet-concurrentiebeding;
  • bedrijven regelmatig bijstaan voor de administratieve overheden die belast zijn met de controle van de wetten op de handelspraktijken en het consumentenkrediet;
  • diverse vakorganisaties bijstaan bij het omzetten van de Europese richtlijn op concurrentievervalsing in het Belgisch recht of ze bij nieuwe wetsontwerpen verdedigen tegen de overheid, de Raad voor het Verbruik of de Europese Commissie;
  • analyse van de huidige en toekomstige implicaties van de Europese verordening op de voedingswaardeclaims voor grootdistributiebedrijven en hun leveranciers;
  • verdediging van het recht van een organisator van sportevenementen om de deelname te weigeren van een sportploeg die wordt gesponsord door een buitenlands bedrijf van online gokspelen;
  • inzake e-commerce: verdediging tegen de toepassing van interne Belgische regels op dienstenleveranciers die in een ander land van de Europese Unie zijn gevestigd.