Het administratief en bestuursrecht vormt een essentieel aspect van het ondernemingsrecht in het algemeen en van het vastgoedrecht in het bijzonder. Het team Administrative Law van SIMONT BRAUN legt zich vooral toe op het aanbestedingsrecht en rechtsaspecten van publiek-private partnerships, planning, stedenbouw en milieu.

Inzake aanbestedingen en publiek-private partnerships adviseert het team Administrative Law zowel overheden als Belgische en buitenlandse privébedrijven. Zij houden zich bezig met de analyse van de meest geschikte structuren voor het opstellen van offertes en/of bestekken, onder andere voor wat de gunningscriteria, de opvolging van de gunningsprocedure en de eventuele beroepsbehandeling betreft.

De recente praktijk van het team Administrative Law bestond meer bepaald uit:

 • het voorbereiden van aanbestedingen van concessies van openbare werken en concessies van openbare dienstverlening;
 • een diepgravende analyse van problemen in verband met de oprichting van bedrijven door de overheden en kwesties die te maken hebben met de eigenheid van publiekrechtelijke rechtspersonen;
 • de voorbereiding en uitwerking van een zeer belangrijke aanbesteding op informaticagebied;
 • bijstand aan Belgische bedrijven in het kader van geschillen over de toekenning van opdrachten van allerlei aard;
 • bijstand bij het opstellen van contracten van administratief recht;
 • de opvolging van geschillen voor bedrijven in de fase van de uitvoering van de overheidsopdracht.

Inzake stedenbouw en milieu ondersteunt het team Administrative Law zowel de overheid als de economische spelers bij grootschalige transacties. Het betreft niet alleen aspecten die te maken hebben met vastgoedoperaties en die samen met Real Estate worden behandeld, maar ook studies van de haalbaarheid van een project, het opstellen van vergunningsaanvragen (documenten met meer uitleg, om afwijkingen aan te vragen, milieu-effecten te evalueren, enz.), de aspecten van het beheer van vervuilde bodems, de opvolging van de aanvragen (in de onderzoeks- en overlegfase) en de beroepsbehandeling (zowel administratieve als andere). Wij behandelen ook kwesties van reglementair recht en patrimoniumbescherming.

Enkele voorbeelden van belangrijke recente transacties van het team Administrative Law:

 • een institutionele belegger advies verlenen, onder andere over de stedenbouwkundige en milieuaspecten van zijn vastgoedaankopen;
 • een belangrijke groep uit de verzekeringssector begeleiden in het kader van een grootschalige aankoopoperatie met diverse aspecten inzake vastgoed, stedenbouw, milieu en het beheer van vervuilde bodems;
 • een grote Belgische onderneming advies geven in het kader van een geplande ontwikkeling in Frankrijk en in dit verband deelnemen aan diverse consultaties omtrent het Franse stedenbouwkundige en milieurecht;
 • op stedenbouwkundig gebied verscheidene projecten van privé-ontwikkelaars in Brussel en Wallonië opvolgen;
 • de overheid bijstaan in het kader van reglementaire analyses over het milieurecht;
 • advies verlenen omtrent complexe verkavelingsvraagstukken.