Alleen een multidisciplinaire aanpak is in staat om gelijke tred te houden met de evolutie van de vastgoedmarkt en de toenemende complexiteit van de transacties. Dit laatste heeft te maken met de overheveling van verschillende aspecten van het fiscaal- en administratief recht naar de Gewesten.

Op transactioneel gebied heeft het Real Estate team van SIMONT BRAUN in het algemeen ervaring met alle operaties die te maken hebben met een vastgoedproject, met inbegrip van de financiering en de fiscale structurering. Het team biedt ook volledige bijstand bij vastgoedbeheer en -herstructurering. Het Real Estate team zorgt ook voor geschillenbeheer op alle betrokken domeinen. Het vertegenwoordigt zijn cliënten voor rechtscolleges van elk niveau.

Het team verleent onder andere bijstand aan institutionele beleggers die een vastgoedportefeuille verwerven, aan banken, Belgische en buitenlandse bedrijven of aan particulieren die gebouwen of vastgoedmaatschappijen kopen of verkopen. Ook voor het beheer en de optimalisering van hun vastgoedpatrimonium kunnen zij een beroep doen op het team.

Het Real Estate team werkt nauw samen met de teams Tax and Labour Law en Corporate, Banking and Finance.

Het Real Estate team is vooral op de volgende domeinen actief:

 • bij overdracht of overname: voorafgaande analyse van het project en structurering aan de hand van diverse formules voor vastgoedbeleggingen (vastgoedbevak, special purposes vehicles, gezamenlijke structuren); fiscale structurering en planning; juridische audits over de aspecten van de operatie (vennootschapsrecht, eigendomsrecht, kredieten, stedenbouw en milieu, verzekeringen, risicoanalyse op korte, middellange en lange termijn, contracten, bewoning en onderhoud, reglementaire overeenstemming) en coördinatie tussen deze analyse en de boekhoudkundige en technische audits; onderhandelingen over en opstellen van de contractuele documentatie in verband met het project (aandelenoverdracht, overeenkomsten van fusie, splitsing, financiering, zekerheden, sale & lease back)
 • onderhandelen over en opstellen van contracten om vastgoedprojecten te verwezenlijken (promotieovereenkomst, contracten met architect, ingenieur, aannemer, bouwheerdelegatieovereenkomst, projectbeheer, verkoop van onroerend goed op plan, typecontracten - onder meer huurcontracten)
 • opvolging van diverse aspecten: stedenbouw, milieu en gelijkvormigheid met de voorschriften
 • bijstand bij de verkoop van een gebouw, onder andere bij de onderhandelingen en het opstellen van de nodige contracten: makelaarschap, beheer, huurcontracten, bewoning op lange termijn in de vorm van reële rechten (zoals erfpacht en vruchtgebruik)
 • bijstand in het kader van relaties van mede-eigendom

Ons gespecialiseerd team heeft onlangs de volgende belangrijke zaken behartigt:

 • wij hebben een Belgische projectontwikkelaar ondersteund bij de structurering van een belangrijk vastgoedproject in Brussel. Het betrof de oprichting van verscheidene woongebouwen. Hiervoor hebben wij een vennootschap opgericht, over de contracten onderhandeld met de aandeelhouders, het gedelegeerd bouwheerschap waargenomen, de aanvragen van de stedenbouwkundige en milieuvergunningen opgevolgd, de klachten van de omwonenden behandeld en over de transacties onderhandeld
 • wij hebben bijstand verleend aan een belangrijke institutionele belegger bij het verwerven van vastgoedportefeuilles in de sectoren woongebouwen en rusthuizen
 • adviseren van verscheidene Belgische projectontwikkelaars in het kader van geplande ontwikkelingen in Frankrijk. In dit verband hebben wij deelgenomen aan de onderhandelingen over en het opstellen van aankoop-, architectuur- en bouwheercontracten. Wij hebben bovendien de aanvragen van stedenbouwkundige en milieuvergunningen opgevolgd
 • ondersteuning van een belangrijke Belgische projectontwikkelaar bij het verwerven van een kantoren- en woningencomplex. Hiervoor moesten niet alleen de aankoopcontracten worden opgesteld, er werd ook onderhandeld over de bijbehorende contracten, bijvoorbeeld voor delegatie van het bouwheerschap
 • het bijstaan van een belangrijke institutionele belegger om verscheidene hotels in Frankrijk te verwerven
 • een belangrijke speler op de vastgoedmarkt assisteren bij de overdracht van een kantoorgebouw aan een buitenlandse onderneming. Deze transactie vertoonde een aantal bijzonderheden in verband met het gebruik van het gebouw (aanwezigheid van een openbaar bestuur)