Teneinde haar cliënten volledige en doeltreffende diensten aan te bieden in al haar activiteitendomeinen, geeft SIMONT BRAUN eveneens advies met betrekking tot fiscaal recht en sociaal recht.