SIMONT BRAUN heeft een ploeg gespecialiseerd in sociaal recht die advies verstrekt en bijstand aan cliënte verleend in individuele en collectieve arbeidsrecht alsook sociaalzekerheidsrecht.  

Het Labour law departement treedt op voor Belgische en buitenlandse ondernemingen en particulieren in het kader van geschillen, voor het verlenen van adviezen, bij onderhandelingen en voor het opstellen van overeenkomsten. Haar benadering bestaat uit het verlenen aan cliënten van de meest praktische, doeltreffende en duurzame oplossing.  

Ons Labour law team beschikt over een uitgebreide en uiteenlopende ervaring en talenkennis (Nederlands, Frans en Engels). 

Het team is vooral op de volgende domeinen actief:

-       aanwerven en ontslaan ;

-       arbeidsreglementering en welzijn op het werk ;

-       collectieve arbeidsrelaties;

-       sociaal strafrecht ;

-       herstructurering en overdracht van onderneming ;

-       compensation and benefits;

-       internationale mobiliteit ;

-       onderaanneming ;

-       medewerking met zelfstandige partners ;

-       etc.

Bovendien, staat het Labour law departement SIMONT BRAUN’s anderen departementen o.a. in het kader van fusies en acquisities, voor de toepassing van de corporate governance regels en voor de bescherming van intellectuele eigendomsrechten die ontwikkeld zijn tijdens of in verband met de arbeidsprestaties.