SIMONT BRAUN’s Tax departement is er om onze cliënten te informeren en te adviseren over de meest complexe fiscale wetgeving. Ons Tax departement zorgt ervoor dat onze cliënten in regel zijn met de fiscale wetten en dat de activiteiten fiscaal optimaal gestructureerd worden.

Ons Tax departement staat onze cliënten bij met creatief en bedrijfsgericht fiscaal advies, en dit zowel voor specifieke fiscale dossiers als voor fiscale aspecten die kaderen in een breder geheel van een project dat zij aan SIMONT BRAUN toevertrouwen. Ons Tax departement legt zich daarbij toe op zowel fiscale adviesverlening - in de ruime zin van het woord - als op fiscale geschillen. Hierbij worden cliënten bijgestaan in alle aspecten van het fiscaal recht die een invloed kunnen hebben op het bedrijf, het management of de aandeelhouders.

Fiscale adviesverlening gaat uiteraard verder dan louter fiscaal recht. SIMONT BRAUN’s Tax departement werkt daarvoor samen met de andere departementen binnen het kantoor, waaronder Corporate, Banking & Finance; Real Estate,  Intellectual Property en Labour.  

SIMONT BRAUN’s Tax departement adviseert Belgische en internationale cliënten in alle bedrijfsgerelateerde fiscale aspecten. Zo behandelt ons Tax departement de diverse fiscale aspecten van herstructureringen en overnames, waaronder: 

- advies over fiscale aspecten van fusies, overnames en joint ventures;

-  advies over private equity of durfkapitaalinvesteringen;

-  het opzetten van holdingstructuren en fiscaal efficiënte financieringsstructuren;

-  aanvragen van fiscale rulings;

-  advies bij onroerend goed transacties.

Bij de meeste van deze transacties is veelal ook een luik indirecte belastingen, waaronder BTW, registratierechten of andere indirecte belastingen. SIMONT BRAUN’s Tax departement assisteert ook in deze materies.

Naast de fiscale dienstverlening bij de transactiepraktijk, adviseert ons Tax departement ook inzake de fiscale aspecten van extralegale voordelen, pensioenplannen, aandelenopties voor werknemers en

management, warrantplannen en dergelijke meer.

Het Tax departement adviseert tenslotte tevens inzake successieplanning.

Naast zijn fiscale adviespraktijk staat het Tax departement cliënten ook bij in fiscale geschillen rond directe belastingen (o.a. personenbelasting en vennootschapsbelasting) en indirecte belastingen. Ons Tax departement zal in dat geval het geschil bespreken met de fiscale administratie in een poging om een regeling in der minne te bereiken. Waar nodig wordt de fiscale administratieve geschillenprocedure doorlopen. Bij gebreke aan gunstig gevolg in de administratieve fase, worden de belangen van onze cliënten verdedigd voor de bevoegde Rechtbanken van Eerste Aanleg of Hoven van Beroep