Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

 

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY EN PRO BONO

Sociale gerechtigheid en economische efficiëntie zijn een belangrijk aandachtspunt bij Simont Braun. Die waarden maken integraal deel uit van onze strategie en we streven er voortdurend naar om die fundamentele waarden van sociaal engagement te verdedigen.

We zetten sterk in op het promoten van een meer eerlijke, rechtvaardige en welvarende wereld, een proces dat intern start. We engageren ons voor een betere toegang tot onderwijs, voor een grotere diversiteit van het personeel en onze ecologische voetafdruk. Om die reden zijn we verschillende partnerschappen aangegaan met ondernemingen, overheden, non-profit organisaties en het maatschappelijke middenveld.

PRO BONO WERK – Elk jaar verleent Simont Braun uren juridische bijstand aan non-profit organisaties en kwetsbare personen. Sommigen van onze advocaten zijn ook betrokken bij de modernisering van basiswetgeving op een kosteloze basis.

Klik hier om een selectie te zien van onze initiatieven.

Overzichtslijst van onze initiatieven:

 • Paul Alain Foriers en Rafaël Jafferali zijn beiden leden van de zeer uitgelezen expertgroepen, aangesteld door de Belgische Minister van Justitie, Koen Geens. Zij werken respectievelijk op een pro bono basis aan de hervorming van de modernisering van het Belgisch Wetboek Vennootschapsrecht en het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Dergelijke wetgevende pro bono betrokkenheid geniet de volledige steun van Simont Braun.
 • Paul Alain Foriers is actief betrokken in de ontwikkeling van het Erasmusziekenhuis. Paul Alain Foriers zit de raad van bestuur van de Fons Erasme voor, een belangrijke stichting die medisch onderzoek ondersteunt en financiert, en is lid van het bestuur van verschillende stichtingen.
 • Thomas Braun is een actief lid, bestuurder en secretaris, op pro bono basis, van de Pairi Daiza Foundation, die concrete projecten uitvoert gericht op de herkolonisatie en de herintroductie van fauna en flora. De Stichting investeert ook in wetenschappelijk onderzoek.
 • Emmanuel Cornu staat op pro bono basis de Stichting Samilia, een stichting van openbaar nut tegen mensenhandel, bij op gebied van auteursrecht en contractenrecht.
 • Sandrine Hirsch is voorzitster van de raad van bestuur van La Chapelle de Bourgogne ASBL, een centrum in Brussel voor jonge jongens met sociale moeilijkheden of gedragsstoornissen. Simont Braun levert verschillende kosteloze juridische diensten voor die instelling.
 • Manuela von Kuegelgen was actief betrokken bij het Maison des Migrants om de organisatie te helpen om gebouwen te gebruiken voor migrantenfamilies in afwachting van een visa. Manuela is ook een actief lid van Médecins du Monde, en levert administratieve ondersteuning aan Les Fleurs de la Rue. Manuela von Kuegelgen is ook een actief lid van Planète Vie, een organisatie die duurzame ontwikkeling promoot, en ons kantoor adviseert de organisatie met betrekking tot verschillende juridische zaken.
 • We bieden ook ondersteuning aan de Fabrique d’Eglise de la Cambre met betrekking tot verschillende complexe aangelegenheden inzake intellectuele eigendomsrechten.
 • Jacques Malherbe is lid van de raad van bestuur van de Belgian Association of Tax Lawyers die de belangen van het beroep verdedigt.
 • Emmanuel Cornu is de voorzitter van de Grandes Conférences Catholiques, een zeer gereputeerde en oude organisatie in België die conferenties organiseert over onderwerpen van algemeen belang, met sprekers van internationaal formaat. Simont Braun huisvest ook de statutaire zetel en het secretariaat van de organisatie.

DONATIEBELEIDElk jaar voorziet Simont Braun een budget om enkele uitgekozen goede doelen te sponsoren.

 • In 2018 doneerden we aan La Chapelle de Bourgogne en het Fonds Erasme.
 • Sinds 15 jaar neemt Simont Braun deel aan de 20 km van Brussel als lid van het Legal Run team, dat elk jaar een lokaal goed doel ondersteunt.
 • Sinds 2017 heeft het kantoor beslist om niet langer papieren wenskaarten te sturen, maar om over te schakelen op e-cards en het hiermee uitgespaarde bedrag te schenken aan een goed doel (sinds 2017: Straatverplegers).

MILIEU ENGAGEMENT

In ons dagelijks leven zetten we ons in voor een gezondere, schonere en duurzame planeet. We passen ons gedrag voortdurend aan en hebben een reeks maatregelen ingevoerd om onze ecologische voetafdruk te verminderen. We hebben hier ook bijzondere aandacht voor bij het selecteren van onze externe leveranciers.

Papier & Energie

Simont Braun’s advocaten en personeel bundelen hun krachten om het verbruik van papier en energie in ons kantoor te verminderen. Als we iets uitprinten, dan doen we dat uitsluitend op gerecycleerd papier. In dezelfde geest heeft het kantoor in 2017 beslist om niet langer papieren wenskaarten te sturen, maar om over te schakelen op e-cards en het hiermee uitgespaarde bedrag te schenken aan een goed doel (sinds 2017: Straatverplegers).

Plastiek

Recent zijn we ook gestopt pennen van plastiek en metaal te gebruiken en hebben we deze vervangen door houten pennen. Deze zijn goedgekeurd onder het eco-certificatiesysteem, “PEFC” (Programme for the Endorsement of Forest Certification) dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Glazen flessen vervangen alle plastieken flessen en blik en we hebben onze catering partners gevraagd te vermijden wegwerpplastiek te gebruiken bij hun leveringen.

Voeding & dranken

Het fruit dat wekelijks op kantoor geleverd wordt, is organisch en seizoensgebonden en onze koffie is fair trade. Daarnaast verzamelen we ook voedselresten.

Transport

Ten slotte, aangezien onze kantoren centraal in Brussel gelegen zijn, komen de meeste van onze advocaten naar het werk met het openbaar vervoer, hun fiets of zelfs te voet. Simont Braun neemt alle kosten voor openbaar vervoer van haar werknemers op zich.