Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Axel Maeterlinck

Vennoot

Talen
Frans - Nederlands - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 64
P: +32 (0)2 533 17 64
F:
Connect with me

Axel Maeterlinck

Vennoot

Axel Maeterlinck 

heeft uitgebreide ervaring in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd ondernemingsrecht, nationale en internationale fusies en overnames, “private equity”, organisatie van de betrekkingen tussen aandeelhouders en financiële markten.

Hij staat op dit gebied actieve Belgische en internationale ondernemingen bij in verschillende economische sectoren zoals vastgoed, verzekeringen, distributie of gezondheidszorg.

Hij adviseert eveneens familiale aandeelhouders van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen over governance vragen en zetelt binnen verschillende raden van bestuur van holdings en patrimoniale ondernemingen.

Axel Maeterlinck is voorts betrokken bij geschillen vóór het Hof en de rechtbank van de rechterlijke macht, alsook in verband met nationale en internationale arbitrages, in het bijzonder in post-acquisition geschillen, conflicten tussen aandeelhouders of insolvabiliteitsprocedures.

Hij is wetenschappelijk medewerker van de Afdeling Economisch Recht van het Centrum voor Privaatrecht van de ULB. Hij heeft onlangs het woord gevoerd tijdens verschillende lezingen gewijd aan de nieuwe vennootschaps –en verenigingenwet en neemt deel aan het opstellen van de kroniek van wetgeving die halfjaarlijks gepubliceerd wordt in de “Journal des Tribunaux”.

Axel Maeterlinck is onder andere lid van de International Bar Association (IBA).

  • Licentiaat in de rechten (ULB) in 2003
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 2003