Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Béatrice Thieffry

Vennoot

Talen
Frans - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 65
P: +32 (0)2 533 17 65
F:
Connect with me

Béatrice Thieffry

Vennoot

Béatrice Thieffry 

beschikt over een uitgebreide ervaring in verschillende gebieden van het ondernemingsrecht, zoals het algemeen handelsrecht, het vennootschapsrecht, het vastgoedrecht evenals het burgerlijk aansprakelijkheidsrecht.

Ze is gespecialiseerd in gerechtelijke geschillen en oefent voorts de alternatieve vormen van geschillenbeslechting uit.

Béatrice Thieffry verleent eveneens bijstand aan ondernemingen en particulieren bij het onderhandelen over en opstellen van contracten, alsook geeft zij juridisch advies over vragen die kunnen rijzen in het kader van hun activiteiten.

  • Master in Rechten (ULB) in 1980
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 1980