Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Fanny Laune

Counsel

Talen
Frans - Engels - Nederlands
Telefoon
+32 (0)2 533 17 62
T : +32 (0)2 533 17 62
Connect with me

Fanny Laune

Counsel

Fanny Laune 

heeft ruime ervaring in commerciële geschillenbeslechting (inclusief insolventieprocedures), naast een uitgebreide expertise in vennootschapsrechtelijke M&A.

Zij vertegenwoordigt Belgische en internationale cliënten voor Belgische rechtbanken bij al hun commerciële en vennootschapsrechtelijke geschillen (met name geschillen tussen aandeelhouders, handelshuurovereenkomsten, faillissement, gerechtelijke reorganisaties, vereffeningen, etc.), en adviseert hen in die materies.

Zij is assistent voor Burgerlijk Procesrecht aan de ULB sinds 2009 en bijgevolg beschikt zij over een bijzonder gespecialiseerde kennis en ervaring in dat rechtsdomein, wat voor onze cliënten een grote toegevoegde waarde uitmaakt.

Fanny is een erkende bemiddelaar in burgelijke en commerciële zaken.

Ze wordt door The Legal 500 erkend als Rising Star in Dispute Resolution en als Key Lawyer in Corporate M&A.

Fanny is auteur van verschillende publicaties in het Burgerlijk Procesrecht en aanverwante materies. Recent was zij auteur van een bijdrage in de twee eerste delen (van drie) van een handboek burgerlijk procesrecht (X., Droit du procès civil. Volume 1-2 – sous la direction scientifique de Jacques Englebert et Xavier Taton, Limal, Anthémis, 2018-2019).

Zij heeft de “Prix Paul Foriers” (ULB – 2004) en de “Prix René Marcq” (ULB – 2008) ontvangen. Zij heeft ook een LL.M afgewerkt aan de UC Berkeley School of law in 2011-2012 waarvoor zij een Fulbright beurs in de wacht sleepte.

  • Licentiate in de rechten (ULB) in 2007
  • Exchange Programme aan de Universiteit van Montreal in 2006
  • LL.M. (University of California, Berkeley (School of law) in 2012 (Fulbright and BAEF scholarships)
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 2007