Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Laurent de Brouwer

Of Counsel

Talen
Frans - Nederlands - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 18
T : +32 (0)2 533 17 18
Connect with me

Laurent de Brouwer

Of Counsel

Laurent de Brouwer 

is gespecialiseerd in consumentenrecht (handelspraktijken, e-commerce, consumentenkrediet, privacybescherming, etikettering van producten), distributierecht en mededingingsrecht. Hij heeft ook veel ervaring met intellectueel eigendomsrecht (tekeningen en modellen, auteursrecht en merken).

Hij verleent advies aan postorderbedrijven, communicatie- en marketingbureaus, bedrijven in de sectoren van de grootdistributie en de voedingsmiddelennijverheid en de cosmetische sector en hij staat ze bij voor de hoven en rechtbanken en de overheidsadministraties.

Hij was gastprofessor aan de Solvay Business School in het kader van het programma “Executive Master in Marketing & Advertising” (1992 – 2014).

Laurent de Brouwer is de auteur van “Le droit des jeux publicitaires”, verschenen in 2016, “Le droit des promotions commerciales” en van talrijke andere publicaties in verband met zijn praktijksdomeinen.

Hij is ook lid van de International League of Competition Law (L.I.D.C.), vroegere voorzitter van de Belgische groep en van de Vereniging voor de Studie van het Mededingingsrecht (V.S.M.R.), en lid van de Belgian Association of Marketing (BAM).

  • Licentiaat in de rechten (ULB), 1977
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 1977