Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Paul Alain Foriers

Vennoot

Talen
Frans - Nederlands - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 62
T : +32 (0)2 533 17 62

Paul Alain Foriers

Vennoot

Paul Alain Foriers 

is advocaat bij het Hof van Cassatie en is zowel actief op het vlak van geschillenbeslechting als van adviesverlening.

Hij treedt op in het kader van complexe burgerlijke, commerciële, vennootschapsrechtelijke en financiële geschillen voor alle rechtscolleges.

Daarnaast staat Paul Alain Foriers al dan niet beursgenoteerde bedrijven en familiale groeperingen bij in het kader van bedrijfsreorganisaties, openbare overnamebiedingen, financiële reglementering en structurering van relaties tussen aandeelhouders. Hij wordt ook geraadpleegd over delicate kwesties die te maken hebben met burgerlijk- en handelsrecht.

Paul Alain Foriers is één van de vier experten aangesteld door Minister van Justitie voor de hervorming van het Wetboek van Vennootschappen, dat in mei 2019 in werking trad.

Paul Alain Foriers is Emeritus Gewoon Hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, waar hij tot in 2018 contractenrecht en verbintenissenrecht doceerde en waar hij vandaag nog steeds titularis is van het vak grondige studie van het vennootschapsrecht.

Hij wordt erkend als Senior Statesman in Geschillenbeslechting door Chambers & Partners, waar bronnen hem prijzen als “vernuftige, top-level advocaat”. Hij wordt eveneens gezien als Global Leader in Corporate Governance door Who’s Who Legal. Tot slot wordt Paul Alain aanbevolen als een Key Lawyer in Corporate M&A en Dispute Resolution door The Legal 500.

Paul Alain Foriers is auteur van talrijke bijdragen en publicaties in het domein van contracten-, verbintenissen-, vennootschaps- en financieel recht (openbare overnamebiedingen, misbruik van voorkennis, belemmering van de vrije concurrentie, transparantie van het aandeelhouderschap, etc.). Paul Alain Foriers is auteur van een doctoraat “La caducité des obligations contractuelles par disparition d’un élémént essentiel à leur formation” (Bruylant 1998). Hij wordt regelmatig als spreker uitgenodigd op vooraanstaande seminaries en conferenties in België en is lid van het redactiecomité van de “Revue Critique de Jurisprudence Belge” en van de “Répertoire Pratique de Droit Belge”.

Van 2004 tot 2009 was hij decaan van de rechtsfaculteit van de Université Libre de Bruxelles en in 2004-2005 was hij houder van de “Francqui Chair” van de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL).

  • Licentiaat in de rechten (ULB) in 1974
  • Speciaal licentiaat in economisch recht (ULB) in 1975
  • Doctor in de rechten (ULB) in 1996
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 1974
  • Lid van de Balie van Cassatie sinds 2008