Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Renaud van Melsen

Of Counsel

Talen
Nederlands - Frans - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 31
T : +32 (0)2 533 17 31
Connect with me

Renaud van Melsen

Of Counsel

Renaud van Melsen 

is gespecialiseerd in administratief, grondwettelijk en publiek recht. Hij heeft een bijzondere ervaring opgedaan inzake overheidsopdrachten-, stedenbouw- en milieurecht. Hij behandelt tevens overheidsaansprakelijkheid en lokale belastingen. In die materies vertegenwoordigt hij vaak verschillende overheden of privé-actoren in rechte of verleent hen regelmatig advies in verband hiermee.

Bijgevolg treedt hij regelmatig op voor verschillende rechtscolleges (Grondwettelijk Hof, Raad van State, rechterlijke rechtscolleges).

Renaud van Melsen behandelt eveneens regelmatig cassatiedossiers, waardoor hij een grondige kennis heeft van de rechtspraak van de drie hoogste rechtscolleges.

Hij is tevens de auteur van verschillende publicaties inzake publiek en administratief recht, waaronder grondwettelijk recht. Naast zijn balieactiviteiten was hij ook assistent in administratief recht aan de Universiteit Namen en is nog steeds lid van het redactiecomité van het tweetalig tijdschrift Publiekrechtelijke kronieken (C.D.P.K.). Hij is tevens lid van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten van de Brusselse instellingen, en van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie in stedenbouwkundige aangelegenheden.

Master in de rechten (ULB), 2004
Master’s degree in Human rights (EIUC), 2005
Lid van de Balie van Brussel sinds 2005