Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Rivaëlle Delory

Medewerker

Talen
Frans - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 43
T : +32 (0)2 533 17 43
Connect with me

Rivaëlle Delory

Medewerker

Rivaëlle Delory 

is gespecialiseerd in vennootschapsrecht.

Zij staat ondernemingen bij in kader van fusies en overnames, reorganisaties van ondernemingen en het structureren van aandeelhoudersrelaties.

Zij adviseert cliënten ook over diverse aspecten van het vennootschapsrecht in het algemeen.

Bachelor in de rechten (Université Saint Louis, Brussel) 2017
Erasmus Programma (Università Bocconi, Milan) 2018
Master in de rechten (ULB, Brussel), 2019
Lid van de Balie van Brussel sinds 2019