Romain Meys

legt zich toe op intellectuele eigendomsrechten alsook handelsrecht in het algemeen.

Voordat hij bij Simont Braun in dienst trad, werkte hij een jaar als jurist voor de Belgische Staat.

Hij heeft een bijzondere belangstelling voor het mededingingsrecht en marktpraktijken.

Master in de rechten (UCLouvain), 2017

Master-na-Master in de intellectuele rechten en het ICT-recht (KULeuven), 2019

Lid van de Balie van Brussel sinds 2019

Nieuws