Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Tine Bauwens

Medewerker

Talen
Nederlands - Frans - Engels
Telefoon
+32 (0)2 533 17 65
T : +32 (0)2 533 17 65
Connect with me

Tine Bauwens

Medewerker

Tine Bauwens 

focust zich op het vennootschapsrecht, commercieel en financieel recht.

Zij staat ondernemingen bij in kader van fusies en overnames. Daarnaast verleent zij Belgische en internationale cliënten advies met betrekking tot diverse aangelegenheden van vennootschapsrecht en economisch recht in de ruime zin.

Daarnaast staat Tine binnen- en buitenlandse cliënten bij in het kader van complexe geschillen met betrekking tot burgerlijk, commercieel en vennootschapsrecht. Hierbij treedt zij zowel op in procedures voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht, als in (internationale) arbitrageprocedures.

Tine is assistent aan het Centrum voor Rechtsmethodiek van de KU Leuven.

  • Master in de rechten (Universiteit Gent), 2015
  • LL.M. International Business Law (King’s College London), 2016
  • Lid van de Balie van Brussel sinds 2016