Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

ONZE ESG WAARDEN

Estimated time to read this article
5 min
Date of publication
18 januari 2023
Author(s)
Thomas Derval, Alexia Faes, Sandrine Hirsch, Fanny Laune, Renaud van Melsen, Nikita Tissot
Categories
Corporate Social Responsibility (CSR)

Milieuduurzaamheid, sociale verantwoordelijkheid en goed bestuur zijn essentieel voor onze vooruitgang als onderneming en als advocatenkantoor. Simont Braun zet zich actief in voor betere duurzaamheid, diversiteit, inclusie en good governance. Wij promoten en implementeren de ESG-waarden binnen ons kantoor, in onze interacties met onze cliënten en andere actoren in onze waardeketen en met de samenleving in het algemeen.

Intern is iedereen welkom om ideeën en suggesties aan te brengen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en om diversiteit, inclusie, goed bestuur en het algemene welzijn op kantoor te verbeteren.

In 2022 heeft Simont Braun een ESG-comité opgericht om een luisterend oor te bieden aan alle initiatieven binnen het bedrijf, deze te promoten en te centraliseren. De leden ervan belichamen onze diversiteit op alle niveaus (geslacht, generatie, functie…). Het ESG-comité brengt regelmatig verslag uit aan kantoor over de voorgestelde en uitgevoerde acties en maatregelen

U kunt ons volledige ESG-beleid hier lezen.

Aan onze cliënten die onder de ESG-regelgeving vallen, geven wij up-to-date juridisch advies en helpen wij hen bij de implementatie van adequate rapportage, efficiënte maatregelen, enz. Wij zijn actief betrokken bij impact finance en milieutransitieprojecten.

In het algemeen vertrouwen onze cliënten die een positieve impact willen erop dat wij hen adviseren en begeleiden bij het afstemmen van duurzaamheidsdoelstellingen en -verbintenissen op hun algemene strategie en financiële doelstellingen, aangezien beide nu even belangrijk zijn om waardevolle en zinvolle ondernemingen te creëren.

***

Heeft u vragen of hulp nodig? Neem contact op met Sandrine Hirsch, Thomas Derval, Renaud van Melsen, Alexia Faes of Nikita Tissot.