Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Algemeen vennootschapsrecht

In onze huidige economie, die ingegeven is door efficiëntie, is het onze rol om vennootschappen hoogwaardige ondersteuning en bijstand te verlenen met betrekking tot al hun juridische verplichtingen en activiteiten, zodat zij meer tijd hebben om zich te focussen op hun kernactiviteiten.

Onze expertise


Simont Braun heeft een gerenommeerde kennis en ervaring in vennootschapsrecht. Onze diensten bestaan zowel uit adviesverlening en transactioneel werk als geschillenbeslechting in allerlei vennootschapsrechtelijke aangelegenheden.

Een van onze partners is lid van de juridische commissie van het IBR (Instituut van de Bedrijfsrevisoren) en werd door de Minister van Justitie gevraagd om als specialist mee te werken aan de hervorming van het vennootschapsrecht.

Wij bieden onder meer bijstand in verband met volgende aangelegenheden:

  • oprichting van alle soorten van rechtspersonen (met inbegrip van non-profit organisaties), het opzetten van bijkantoren;

  • opstellen van statuten en statutenwijzigingen, met inbegrip van kapitaalverhogingen en –verminderingen, opstellen van notulen van vergaderingen van aandeelhouders en van raden van bestuur of andere comités;

  • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;

  • corporate housekeeping;

  • intragroeptransacties;

  • adviseren over en behandelen van geschillen met betrekking tot de verplichtingen en aansprakelijkheid van bestuurders;

  • adviesverlening over verschillende aangelegenheden in verband met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en andere vennootschapsrechtelijke regelgeving;

  • jaarverslag van genoteerde en niet-genoteerde vennootschappen;

  • advies over de juridische impact van boekhoudkundige wetten en normen (IFRS, IAS, etc.).