Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Aureursrecht, software en databanken

Auteursrecht ligt aan de kern van vele activiteiten: auteurs, artiesten, omroeporganisaties, producenten van fonogrammen, producenten van films, ontwerpers, softwareontwikkelaars, databankproducenten, enz. Het auteursrecht moet ook vaak co-existeren met andere rechten. Telecommunicatie- en internetspelers, hosting-entiteiten, platformen, telecommunicatie-aanbieders, marktplaatsen, online verkopers, enz. moeten eveneens doorheen het complexe juridische landschap van auteursrechten, naburige rechten, sui generis rechten en andere navigeren. Zowel de rechthebbenden als de uitbaters moeten rekening houden met de mededingingsregels, publiciteitsaangelegenheden, en de bescherming van persoonsgegevens en van de consument.

Onze expertise


Ons team assisteert Belgische en buitenlandse cliënten in procedures, uitgavecontracten, overdracht- en licentieovereenkomsten, merchandising, complexe deals en minnelijke regelingen, het bijzonder belastingregime voor auteurs, auteursrechten als een vermogensbestanddeel in vennootschaps- of financiële transacties, enz.

Wij adviseren een breed scala aan spelers, met inbegrip van internetproviders, kunstgalerijen, musea, bibliotheken, muziekwedstrijden, uitgevers, kabelmaatschappijen en gelijkaardige producenten of gebruikers van creatieve werken.

Naast de traditionele gebieden van auteursrecht en naburige rechten waar de digitale revolutie zowel de contracten als de procedures complexer heeft gemaakt, heeft ons team belangrijke ervaring opgedaan in digitale en online aangelegenheden zoals (illegale) P2P sharing, technische beschermingsmaatregelen, niet-toegelaten hyperlinks of nog muziekplagiaat.

In dit verband heeft Simont Braun gedurende vele jaren kabeltelevisiemaatschappijen vertegenwoordigd, alsook cliënten in de omroep en mediasector in mijlpaal zaken betreffende auteursrecht, publiciteit en mededinging, waarbij een diepgaand en praktisch inzicht is verworven in de markt en de juridische tendensen. Meer in het algemeen behandelt ons team regelmatig complexe contractuele onderhandelingen en bemiddelingsprocedures betreffende royalty’s.

De laatste jaren, terwijl kabelmaatschappijen en andere spelers hun aanbod van diensten en technologieën alsmaar uitbreidden, hebben wij een substantiële ervaring opgedaan in het adviseren over nieuwe uitdagingen, onverwachte mogelijke aansprakelijkheden, innovatieve auteursrechtelijke vragen (bv. directe injectie, aansprakelijkheid van de internetprovider) en mededingingsrechtelijke aspecten (bv. marktpositie, must carry, enz.).

Onze auteursrecht advocaten komen ook tussen in aangelegenheden betreffende tekeningen en modellen, waar het auteursrecht het meest geliefde instrument voor bescherming blijft, en zij combineren deze aanpak met het beschermingssysteem van het niet-ingeschreven/ingeschreven model (EU en Benelux).

Enkele recente projecten  • Het bijstaan van een internetprovider tegen een rechtsvordering wegens inbreuk op auteursrechten (inclusief voor het Hof van Cassatie);

  • Betrokken bij procedures en onderhandelingen betreffende de zogenaamde “directe injectie” van televisiesignalen in kabelnetwerken;

  • Het bijstaan van Belgische overheden voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (zaak C-572/13) over het Belgische regime betreffende heffingen voor het kopiëren voor privégebruik;

  • Het beheren en actualiseren van verschillende auteursrecht- en artiestencontracten van een organisator van een internationale muziekwedstrijd;

  • Het voorbereiden, aanvragen en onderhandelen van voorafgaande beslissingen bij het Belgische Ministerie van Financiën onder de gunstige belastingregeling van inkomsten uit auteursrechten;

  • Het behandelen van de procedure betreffende een prejudiciële vraag voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (C-169/05) en de procedure voor het Belgische Hof van Cassatie betreffende uitzending via kabel en rechtenbeheerders.