Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Bedrijfsvoering en handel op het internet

De globalisering en nieuwe technologieën veranderen het gedrag van de consumenten in verband met winkelen en adverteren. De verkoop en aankoop van goederen of diensten via het internet maakt nu deel uit van ons dagdagelijks leven. In deze nieuwe economie is een diepgaande en een commercieel gerichte kennis van het toepasselijk recht onmisbaar.

Voor zowel jonge ondernemers als gerenommeerde detailhandelaars geeft de bedrijfsvoering en handel op het internet aanleiding tot vele vragen over het toepasselijk recht, gegevensbescherming, consumentenbescherming, marktpraktijken, intellectuele eigendom en reglementaire aspecten.

Simont Braun verzamelt de noodzakelijke multidisciplinaire instrumenten en kennis om haar cliënten bij te staan bij het opbouwen en behouden van een veilige en rendabele omgeving voor bedrijfsvoering en handel op het internet.

Onze expertise


De advocaten van Simont Braun hebben een diepgaande kennis van en ervaring met online bedrijfsvoering en handel. Wat ook uw bedrijfs- en verhandelingsnoden zijn, ons team kan u bijstaan om uw merk efficiënt en veilig te ontwikkelen en promoten middels alle mogelijke vormen van media. Wij hebben een brede expertise in het adviseren van cliënten betreffende innovatieve marketingtechnieken, loyauteitsschema’s, cookies, klantintroducties, gebruik van sociale media met het oog op marketing en digitale marketing in het algemeen.

Steeds rekening houdend met de bedrijfsbeperkingen van onze cliënten, verschaffen wij juridisch advies om te verzekeren dat uw verkopen, prijspromoties en marketing volledig in overeenstemming zijn met de toepasselijke reglementering in België.

Wij kunnen cliënten ook bijstaan in hun relatie met klanten en zakenpartners (opstellen en onderhandelen van overeenkomsten, beheren van langdurige relaties, enz.).

Wij treden regelmatig op in burgerlijke en strafrechtelijke procedures betreffende aansprakelijkheid in de digitale omgeving, alsook in onderhandelingen met het oog op het regelen van commerciële geschillen.

Enkele recente projecten  • Het adviseren van een Franse digitale kredietinstelling bij de ontwikkeling van haar microkredietbetaaloplossing en fraudepreventiesysteem in België en het verzekeren van de volledige naleving van de toepasselijke regelgeving.

  • Het adviseren van een online betaalbedrijf dat haar diensten beschikbaar wenste te maken in België.

  • Het bijstaan van een online verzekeringsplatform via de inrichting en implementatie van haar project.

  • Het bijstaan van een van de grootste webshops in België met betrekking tot alle aspecten betreffende de implementatie van nieuwe reglementeringen en tot de naleving van haar productaanbiedingen in het algemeen.