Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Belastingrecht

In een constant wijzigende economische en politieke omgeving verandert tevens de fiscale wetgeving en dit zowel opnationaal als op internationaal vlak. De mondialisering creëert hierbij complexe fiscale vragen dewelke kennis vereisen van zowel de nationale fiscale regels als van de bilaterale of multilaterale verdragen.  Het naleven van de fiscale verplichtingen, het streven naar een efficiënte fiscaliteit en het minimaliseren van risico’s vereisen dan ook een grensoverschrijdende expertise.

 

Onze diensten


Ons fiscaal departement biedt een zeer brede waaier aan fiscale adviesverlening voor haar Belgische en internationale cliënten en assisteert hen bij fiscale geschillenbeslechting.

Zo behandelt het fiscaal departement het fiscale luik van vennootschaps- of financieringstransacties, waaronder:

  • het adviseren over de fiscale aspecten van vennootschapstransacties, fusies, overnames of “joint ventures”;

  • het adviseren inzake “private equity” of “venture capital” transacties;

  • het oprichten van holding structuren en fiscaal efficiënte financieringsstructuren;

  • het aanvragen van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (zg. “rulings”); of

  • het adviseren inzake vastgoedtransacties.


Naast de aspecten inzake directe belastingen zijn er bij de meeste transacties tevens uitdagende vragen inzake indirecte belastingen, zoals vragen inzake BTW, registratierechten of andere rechten.

Hierbij adviseert het fiscaal departement tevens inzake extralegale voordelen, pensioenplannen, optieplannen voor werknemers of het management, warrantplannen en gelijkaardige aangelegenheden.

Het fiscaal departement assisteert haar cliënten tevens inzake vermogens- en successieplanning.

Zo ook vertegenwoordigt het fiscaal departement haar cliënten in diverse fiscale geschillen en dit zowel in het kader van de administratieve fase van de geschillenbeslechting als voor de rechtbanken en hoven.

 

Onze aanpak


Het fiscaal departement van Simont Braun leidt haar cliënten door de meest complexe fiscale wetgeving, en adviseert hen inzake de naleving van de fiscale verplichtingen en dit terwijl haar activiteiten op een fiscaal efficiënte wijze worden gestructureerd.  Hierbij bieden wij innovatief en pragmatisch fiscaal advies, en dit ofwel onder de vorm van een onafhankelijk fiscaal advies ofwel als onderdeel van een geheel van juridische diensten dat samen met andere teams van Simont Braun wordt aangeboden.