Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Bemiddeling

Meer dan ooit geven ondernemingen er de voorkeur aan om bij een commercieel geschil op een constructieve manier samen om de tafel te zitten, en dit in plaats van een langdurige juridische procedure op te starten. Bemiddeling heeft vele voordelen, met name de vertrouwelijkheid en de mogelijkheid om op maat gemaakte oplossingen te vinden.

Bij Simont Braun begrijpen we deze marktrealiteit en luisteren we aandachtig naar de behoeften van onze cliënten. Op die manier vinden we samen met hen de oplossingen die het best bij hen passen.

Ons litigation team heeft dan ook veel ervaring met bemiddelingsprocedures, en verschillende van onze advocaten zijn erkend bemiddelaar.

Wat kunnen we u bieden?


In al onze praktijkgebieden staat Simont Braun cliënten bij doorheen het hele bemiddelingsproces. Dit begint bij de beslissing om van bemiddeling gebruik te maken (dit kan sinds januari 2019 in bepaalde omstandigheden overigens ook opgelegd worden door een rechtbank) tot en met de implementatie van het bemiddelingsakkoord tussen partijen.

De rol van de advocaat in bemiddeling is cruciaal. Een aantal van onze advocaten is specifiek getraind in bemiddeling en zij zullen de cliënt begeleiden doorheen de verschillende stappen van de bemiddelingstraject. Onze advocaten zullen de cliënt met name bijstaan in de identificatie van het onderwerp dat besproken dient te worden. In de “opties fase”, wanneer aan partijen wordt gevraagd om creatief te zijn en zoveel mogelijk haalbare oplossingen voor te stellen, kunnen onze advocaten ideeën aanreiken. Wanneer een overeenkomst bereikt is, nemen wij het voortouw in de precieze formulering ervan en leggen we het resultaat voor aan de rechtbank ter homologatie.

Ten slotte, en meer in het algemeen, bestaat onze rol tijdens het hele bemiddelingstraject erin om de cliënt te informeren over het juridisch kader en de consequenties van de oplossingen die besproken worden, zodat de cliënt volledig geïnformeerd tot een uiteindelijke beslissing kan komen.

Bijzondere expertise


Thomas Braun, Charlotte de Leval en Fanny Laune zijn als bemiddelaars erkend bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Thomas Braun is ook lid en voormalig voorzitter van de Belgische Kamer van verzoening, arbitrage en bemiddeling inzake onroerend goed.

Emmanuel Cornu was betrokken bij de eerste bemiddelingsprocedure georganiseerd door de kamers van beroep van het EUIPO (Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie).