Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Entiteiten uit de publieke sector

Wij adviseren onze cliënten in alle fiscale aangelegenheden, en dit ongeacht of de cliënt een entiteit is uit de publieke sector, dan wel of het handelt om een verrichting met een of meer entiteiten uit de publieke sector, waaronder de “publiek-private” partnerships.