Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Financieel strafrecht

Misdrijven zoals omkoping, witwassen, sancties / veiligheidsovertredingen en fraude krijgen veel media-aandacht. Dergelijke zeer gevoelige kwesties kunnen bij cliënten tot grote reputatieschade leiden. Bovendien hebben ze vaak een internationale dimensie die grensoverschrijdende juridische problemen met zich meebrengt. Het is daarom belangrijk in dergelijke dossiers beroep te doen op gespecialiseerde advocaten die in staat zijn om op doortastende wijze strategisch juridisch advies en bijstand te bieden.

Van preventie tot procesvoering: het team financieel strafrecht van Simont Braun behandelt een breed scala aan complexe juridische zaken, waarbij de inzet vaak hoog is en er meerdere jurisdicties in het spel zijn.

 

Onze diensten


Bijstand bij gerechtelijke procedures en strafrechtelijke onderzoeken

Ons team Financieel Strafrecht vertegenwoordigt voornamelijk binnenlandse en internationale cliënten in procedures voor Belgische burgerlijke, commerciële en strafrechtelijke autoriteiten en voor toezichthouders (zoals de FSMA). Ons team adviseert ook regelmatig buitenlandse advocatenkantoren omtrent de Belgische aspecten van een buitenlands onderzoek.

Onze expertise omvat bijstand bij strafrechtelijke onderzoeken en gerechtelijke procedures op het gebied van witwaspraktijken, omkoping en corruptie, ondernemingsstrafrecht, exportcontroles, (belasting)fraude en, in het algemeen, alle vormen van financiële criminaliteit zoals handel met voorkennis en marktmanipulatie.

Preventieve bijstand en advies

Ons team adviseert een groot aantal belangrijke Belgische en internationale cliënten over de mogelijke strafrechtelijke risico's en de wettelijkheid van geplande financiële transacties - met name die met fiscale implicaties. We voeren ook due diligence-onderzoek uit met betrekking tot financieel strafrecht in het algemeen, met name in het kader van de acquisitie van banken, verzekeringsondernemingen of andere financiële instellingen.

 

Onze aanpak


Het toegewijde team Financieel Strafrecht van Simont Braun werkt nauw samen met de teams Tax, Labour, Corporate / M&A en Banking & Finance. Op deze wijze brengen we alle nodige vaardigheden en kennis samen om onze klanten de meest efficiënte, op maat gemaakte oplossingen te bieden.

Vanzelfsprekend staat vertrouwelijkheid in deze erg gevoelige materie bij ons centraal. Om die reden vermelden we hieronder ook geen referenties naar behandelde dossiers.