Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Fusies en Overnames (M&A) – Herstructureringen

Overnames en verkoop, fusies en splitsingen, joint ventures en herstructureringen zijn belangrijke middelen waarover (groepen van) vennootschappen, financiële instellingen, private equity investeerders en aandeelhouders beschikken bij het uitstippelen en verwezenlijken van hun strategie en het voeren van hun beleid.

Onze expertise


Ons team gidst nationale en internationale cliënten doorheen deze scenario’s, en staat hen bij in alle stadia van de voorbereiding, onderhandeling en sluiting van hun binnenlandse en grensoverschrijdende transacties. Voor de niet-Belgische aspecten kunnen we beroep doen op sterke en flexibele relaties met vooraanstaande onafhankelijke advocatenkantoren in het buitenland.

Simont Braun heeft een uitgebreide ervaring in:

  • het opstellen van geheimhoudingsovereenkomsten (NDA), intentieverklaringen (“letter of intent” of LOI), Head of Terms (HOT), niet-bindende en bindende biedingen, etc.;

  • adviesverlening in verband met het data room proces en het uitvoeren van een due diligence onderzoek voor de koper of de verkoper (VDD);

  • opstellen van koop-verkoopovereenkomsten voor aandelen (SPA), overeenkomsten voor de overdracht van activa (ATA), joint venture overeenkomsten (JVA), aandeelhoudersovereenkomsten (SHA), inschrijvingsovereenkomsten, etc.;

  • opstellen van documenten in verband met een fusie, splitsing, inbreng van activa (voorstellen van fusie of splitsing, bijzondere verslagen, notulen voor de raad van bestuur en algemene vergadering van aandeelhouders, etc.);


Ons Corporate M&A team werkt nauw samen met de andere teams van het kantoor (zoals fiscaal recht, sociaal recht, real estate) om zo onze cliënten van geïntegreerde oplossingen aan te reiken.

Tot onze cliënten behoren grote Belgische en buitenlandse vennootschappen, internationale groepen, KMO’s, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, startups, private equity investeerders, aandeelhouders en (buitenlandse) openbare instellingen.

Enkele recente projecten  • Adviseren van een van de belangrijkste verzekeringsgroepen over alle stappen van verschillende M&A transacties in België en Luxemburg. Onze bijstand omvatte zowel de vennootschapsrechtelijke aspecten als deze die betrekking hebben op de toepasselijke reglementering voor verzekeringsbedrijven;

  • Bijstand aan een Belgische groep gespecialiseerd in online verkopen en aan haar aandeelhouders bij de verwerving van een meerderheidsaandeel door een Franse groep actief in dezelfde sector. Naast het onderhandelen van de koop-verkoopovereenkomst voor aandelen en de aandeelhoudersovereenkomst hebben wij de commercialisatie-overeenkomst tussen beide entiteiten onderhandeld;

  • Bijstaan van één van's werelds grootste onafhankelijke groepen voor financiële dienstverlening bij het structureren van de verwerving van 100% van de aandelen van een Belgisch bedrijf dat een dochtervennootschap was van een grote Italiaanse groep voor financiële dienstverlening. Ons geïntegreerd aanbod was essentieel voor de cliënt, aangezien wij de cliënt juridisch advies en ondersteuning konden bieden met betrekking tot reglementaire kwesties, vraagstukken van Belgisch mededingingsrecht, en fiscale, sociale en vennootschapsrechtelijke aangelegenheden;

  • Adviseren van de aandeelhouders van een bedrijf actief in het ontwerpen en de vervaardiging van microgolfdetectoren en materialen voor het tellen en de classificatie van voertuigen en snelheidsmeting, bij de verkoop van hun aandelen aan een Canadese groep, wereldleider op het vlak van het beheer van autowegverkeer, die internationaal actief is in de ITS-industrie (Intelligent Transportation Systems of intelligente vervoerssystemen);

  • Adviseren van een toonaangevend bedrijf voor autoproductie, gespecialiseerd in reserveonderdelen voor de automobiel- en vervoersector, over het opzetten van een strategische joint-venture in België met een andere belangrijke speler in de automobielindustrie. Hierbij zijn wij tussengekomen als “deal counsel” voor het opzetten van de joint venture en hebben wij onze cliënte bijgestaan bij het onderhandelen van de aandeelhoudersovereenkomst.