Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Gegevensbescherming en privacy

De verzameling, het gebruik en het verzenden van persoonsgegevens zijn alomtegenwoordig, in het bijzonder sinds onze samenleving zich bewust werd van de monetaire waarde van persoonsgegevens.

Het is dan ook uitermate belangrijk geworden om persoonsgegevens te beschermen tegen allerlei soorten misbruik. Verschillende reglementeringen op zowel nationaal als Europees niveau zagen het licht om de verwerking van persoonsgegevens te controleren, en zodoende de privacy te beschermen.

De laatste – en belangrijkste – Verordening is de bekende AGV (DPR) die de bescherming van persoonsgegevens herwaardeert als de hoeksteen van elke verwerking van persoonsgegevens door bedrijven.

Onze expertise


Het gegevensbeschermingsteam van Simont Braun leidt haar cliënten door het complexe reglementaire kader dat de verzameling, het gebruik, de verzending en de bescherming van gegevens beheerst. Onze taak bestaat erin de reglementaire vereisten en de bedrijfsbehoeften met elkaar te verzoenen, alsook onze cliënte te begeleiden tot een autonomie met betrekking tot gegevensverwerking.

Wij staan cliënten bij in verband met verschillende aspecten, zoals AGV-naleving, opstellen van privacyverklaringen en (internationale) overeenkomsten betreffende gegevensoverdracht, onderhandelen van commerciële transacties, herzien van arbeidsovereenkomsten en interne beleidslijnen, e-mailcontrole, nalevingscontrole betreffende websites en applicaties, en regelgevingsonderzoeken.

Onze cliënten waarderen de multidisciplinaire structuur van het kantoor, aangezien we in staat zijn om onze capaciteiten met betrekking tot intellectuele eigendom, vennootschappen, witteboordencriminaliteit, gezondheidszorg en overheidsopdrachten te integreren om de gegevensbescherming- en de privacy-risico’s van onze cliënten omvattend aan te pakken.

Wij hebben een bijzondere expertise in het bijstaan van ondernemingen die online diensten verlenen en van ondernemingen die actief zijn in gereglementeerde sectoren (zoals financiële diensten, gezondheidszorg en farmaceutica).

Enkele recente projecten  • Het adviseren van een Franse (digitale) kredietinstelling betreffende gegevensbescherming- en privacy-aangelegenheden met betrekking tot haar nieuwe microkredietbetaaloplossing in België en haar fraudepreventiesysteem.

  • Het bijstaan van een online betaalbedrijf dat haar website beschikbaar wenste te maken in België.

  • Het bijstaan van een online verzekeringsplatform in gegevensbeschermingsaangelegenheden gedurende de volledige inrichting en implementatie van haar project.

  • Het nazicht van privacyverklaringen en algemene gebruiksvoorwaarden van verschillende applicaties en websites.

  • Het adviseren van een overheidsinstantie betreffende privacy- en geheimhoudingsimplicaties van een systeem voor het beluisteren van geluiden in bepaalde publieke plaatsen vanuit bewakings- en veiligheidsdoeleinden.

  • Het bijstaan van een groep ziekenhuizen bij het oprichten van een elektronisch platform voor de centralisatie en het beheer van medische gegevens, en het verzekeren van het naleven van de gegevensbeschermingsreglementering door het platform.