Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Geschillenbeslechting en procesvoering

Geschillenbeslechting en procesvoering is steeds een belangrijk praktijkgebied geweest binnen Simont Braun.

Naast de meer klassieke geschillenbeslechting voor de hoven en rechtbanken heeft Simont Braun een gedegen expertise op het gebied van arbitrage, zowel nationaal als internationaal, en bemiddelingsprocedures. Waar mogelijk moedigen wij bemiddeling aan om conflicten op te lossen.

 

Onze diensten


De advocaten van Simont Braun treden op voor rechtbanken op alle niveaus in burgerlijke, handels- en administratieve zaken, alsook in bijzondere procedures, zoals beroepsprocedures met betrekking tot de registratie van handelsmerken of diensten, bank- en beursreglementen, controle op concentraties, gas- en elektriciteitsregulering, financieel strafrecht, enz.

Onze advocaten komen ook tussen in nationale en internationale arbitrageprocedures en dit desgevallend als raadsman, juridisch expert of arbiter.

Simont Braun geeft de voorkeur aan bemiddeling om conflicten op te lossen. Ons kantoor heeft het Bmediation charter ondertekend en heeft verschillende bemiddelaars die geregistreerd zijn bij de federale bemiddelingscommissie.

Een kenmerk van Simont Braun is dat één van onze partners benoemd is als advocaat bij het Hof van Cassatie: Paul Alain Foriers. De grondige kennis van de cassatierechtspraak van hem en hun team vormt een grote meerwaardein alle procedures voor Belgische rechtbanken.

Daarnaast heeft Simont Braun een jarenlange expertise in procedures voor de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Simont Braun treedt ook op voor supranationale rechtbanken, zoals het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Onze advocaten hebben ruime ervaring met grensoverschrijdende dossiers of zaken waarbij er gelijktijdig buitenlandse procedures hangende zijn.

We hebben ook met succes één van de eerste grote class actions in België afgehandeld (m.n. claim van de Fortis aandeelhouders i.s.m. Deminor).

 

Onze aanpak


Naast een team dat zich specifiek bezighoudt met geschillenbeslechting en procesvoering zijn ook de advocaten van onze andere afdelingen - Corporate, Banking & Finance, IP, Tax, Arbeidsrecht en, in het bijzonder, Real Estate gerenommeerde litigators in hun respectieve vakgebied.

Bij Simont Braun zijn wij er stellig van overtuigd dat zowel het transactionele als het adviserende werk van hogere kwaliteit is wanneer de advocaten ook de potentiële risico’s van geschillen begrijpen en dat een geschil in een gecompliceerde zaak het best kan worden afgehandeld door een specialist met diepgaande kennis van zijn specifieke aspecten.

Onze teams van experts zijn goed op de hoogte van de economische realiteit en gaansteeds gericht op zoek naar constructieve oplossingen, waarbij een gerechtelijke procedure altijd pas het laatste redmiddel is.

Zie ook onze deskundigheid op het gebied van geschillenbeslechting inzake Banking, Finance en Verzekeringen, Corporate, M&A en Capital Markets, Employment, IP, IT, Publiek en Administratief Recht, Vastgoed en Bouwrecht, Fiscaal en Financieel Strafrecht.

 

Markterkenning