Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Geschillenbeslechting vastgoed

Geschillen moeten uiteraard zoveel mogelijk vermeden worden en toch zijn zij soms onvermijdbaar. In dat geval is het onze taak om onze cliënten te leiden naar de meest geschikte oplossing voor hun bedrijf of project, zij het door onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage of gerechtelijke of administratieve procedures. Simont Braun begeleidt u en staat u van het begin tot eind bij op de meest efficiënte wijze en met respect voor uw bedrijf. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in vastgoedtransacties, waardoor zij een goed inzicht hebben in de onderliggende problematiek en zo meer effectieve oplossingen kunnen aanbieden in een conflictsituatie.

Specialisten in bemiddeling


Aangezien gerechtelijke procedures lang kunnen aanslepen en zo een volledige vastgoedtransactie of bouwproject in het gedrang kunnen brengen, heeft Simont Braun een bijzondere expertise ontwikkeld op het vlak van bemiddeling en arbitrage, die dikwijls een valabel en efficiënt alternatief blijken te zijn.

Als erkend bemiddelaar is Thomas Braun gemachtigd de overeenkomsten te bekrachtigen die partijen bereiken via bemiddeling met zijn bijstand. Thomas Braun was voorzitter van de Kamer van verzoening, arbitrage en bemiddeling in vastgoed (CCAI – Chambre de conciliation, d’arbitrage et de mediation en matière immobilière).

Administratieve en gerechtelijke procedures


Wij hebben een aanzienlijke ervaring in allerlei soorten van procedures die verband houden met vastgoed, zoals:

  • procedures voor de Raad van State, bijvoorbeeld met betrekking tot administratieve toelatingen (bouw, milieu, erfgoed, socio-economische vergunningen);

  • gerechtelijke procedures met betrekking tot bouwprojecten en –overeenkomsten;

  • technische arbitrageprocedures.