Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Herstructurering en overdracht van ondernemingen

Herstructurering en overdracht van ondernemingen geven aanleiding tot belangrijke werkgelegenheidskwesties die aangepakt dienen te worden vanuit een langetermijnvisie. Hierbij moet rekening worden gehouden met verschillende en soms tegengestelde belangen: die van ondernemingsraden, vakbonden, werknemers, managers...

Van overleg en onderhandeling tot ontwikkeling en integratie, wij werken samen met onze cliënten in een constante dialoog teneinde het bereiken van het meest realistische actieplan en de meest geschikte oplossingen.

Onze expertise


Het is onze taak om onze cliënten te bevrijden van de commerciële druk die ten grondslag ligt aan een herstructureringsoperatie (dewelke al dan niet een collectief ontslag kan omvatten), dit door een uitgebreid en realistisch stappenplan te ontwikkelen en hen te begeleiden middels een flexibele en snelle implementatie ervan.

Ons Employment departement werkt samen met het departement Corporate / M & A om onze cliënten te adviseren omtrent hun algemene strategie en de meest technische problemen, daaronder begrepen collectieve ontslagen met of zonder sluiting van alle filialen van de betreffende onderneming, alsook volledige of gedeeltelijke overdracht van activiteit.

Wij staan onze cliënten bij in de voorbereidende fasen en tijdens de besprekingen met de vertegenwoordigende organen van de werknemers en helpen hen ook bij de mogelijke onderhandelingen over sociale plannen.

Wij helpen u ook bij het vaststellen van uw verplichtingen ten aanzien van uw werknemers en, indien nodig, bij het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden ten gevolge van de voorgestelde transactie.

Enkele recente projecten  • Het bijstaan van een Belgische onderneming bij de verkoop van haar activiteiten aan een Frans bedrijf, met inbegrip van de overdracht van personeel;

  • Het bijstaan van een Franse groep bij de verwerving van negen verkooppunten en hun personeel in België;

  • Het bijstaan van een onderneming, actief in de IT-sector, doorheen verschillende opeenvolgende reorganisaties, met inbegrip van onderhandelingen met de vakbonden en het opstellen van beëindigingsovereenkomsten.