Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Intellectuele eigendomsrechten – onderzoek en ontwikkeling

Ons fiscaal departement werkt nauw samen met ons IP/IT departement zodat onze cliënten kunnen genieten van het bijzonder regime in de vennootschapsbelasting dat betrekking heeft op de innovatie-inkomsten die voortkomen uit bepaalde kwalificerende IP rechten (patenten, aanvullende beschermingscertificaten, auteursrechtelijk beschermde software die voortkomt uit onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, etc.).

Ons fiscaal departement helpt ook vennootschappen in de structurering van de personenbelasting voor hun werknemers die auteursrechten aan hun werkgever overdragen of in licentie geven.  Ons fiscaal departement onderzoekt hierbij de overgedragen of in licentie gegeven auteursrechten, en assisteert cliënten bij de beoordeling van de vergoeding die kwalificeert als de vergoeding voor de geleverde prestaties enerzijds en de vergoeding die een compensatie vormt voor de overdracht of licentie van auteursrechten anderzijds en die van het aantrekkelijk fiscaal regime kan genieten.  Hierbij vragen wij vrij regelmatig een voorafgaandelijk akkoord bij de dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken zodat ter zake rechtszekerheid kan geboden worden aan onze cliënten.