Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Merken, domeinnamen en geografische aanduidingen

De merkstrategie voor producten en diensten is van groot belang in een competitieve markt, en dit op verschillende vlakken. Merken, vennootschapsnamen, handelsnamen, domeinnamen en alle dergelijke onderscheidende tekens zijn niet gelijk voor de wet en vereisen gepaste bescherming. Net zoals enig ander IE-vermogensbestanddeel zijn deze IE-rechten ook het voorwerp van complexe transacties (overdracht, licentie, zekerheden, enz.).

Onder deze rechten is het merk ongetwijfeld het belangrijkste onderscheidende teken om een handelszaak uit te breiden en te consolideren in een Europese of zelfs ruimere context. Mededingingsregels en uitzonderingen op het vrij verkeer van goederen en diensten in de EU dienen in rekening te worden genomen.

Collectieve merken, certificatiemerken en geografische aanduidingen (niet enkel in de voedselsector) zijn eveneens nuttige instrumenten voor ondernemingen en verdienen een bijzondere aandacht.

Onze expertise


Wij begeleiden onze cliënten door de identificatie van de meest gepaste bescherming, rekening houdend met hun globale strategie en doelstellingen onder de verschillende toepasselijke juridische regimes. Hierbij werken wij samen met communicatiebureaus en andere betrokken professionele actoren.

In het bijzonder komt ons team tussen bij administratieve en gerechtelijke procedures betreffende beslissingen van het Benelux en het Europees IE bureau wanneer zij de registratie van een merk weigeren, of wanneer er een geschil ontstaat tussen concurrenten (oppositie, doorhaling, enz.).

Simont Braun heeft uitstekende resultaten geboekt met betrekking tot merkenprocedures en –afdwinging, het behandelen van belangrijke inbreukzaken voor bekende merken en grote industrie in verschillende sectoren (luxe, voedingswaren, groothandel, industrie, farmaceutica, enz.).

Wij vertegenwoordigen onze cliënten voor het Benelux Bureau en het EUIPO, alsook voor alle Belgische gerechten (met inbegrip van het Hof van Cassatie), het Benelux Gerechtshof, het Gerecht van de Europese Unie en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Wij hebben een diepgaande ervaring in procedures voor het Gerecht en het Hof van Justitie van de Europese Unie: ons team behandelde tot op heden meer dan dertig merkenzaken in Luxemburg. Ons team behandelde ook een van de eerste bemiddelingsprocedures voor het EUIPO.

Telkens wanneer mogelijk verwijzen wij naar alternatieve geschillenbeslechting, met inbegrip van domeinnaamarbitrage. Zowel administratieve procedures betreffende merken en geografische indicaties als grensoverschrijdende maatregelen en douaneprocedures behoren eveneens tot onze ervaring.

Tenslotte behandelt ons team complexe overeenkomsten betreffende merken en andere onderscheidende tekens, indien gepast, in samenwerking met onze belastings- en vennootschapsdepartementen.

Enkele recente projecten  • Beroepsprocedures tegen beslissingen van het EUIPO voor het Gerecht van de Europese Unie en het Hof van Justitie in verschillende geschillen betreffende merken (onder meer bekende merken in de luxesector en de sector van mineraalwater) (weigeringen tot registratie, oppositie, nietigheid en aangelegenheden betreffende normaal gebruik; enige recente zaken: T-312/16, T-248/16, T-625/15, enz.; zie eveneens C-344 en 345/10 P) en procedures betreffende prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende merken (vb. C-375/97);

  • Het behandelen van beschrijvende beslagen en inbreukprocedures voor Belgische gerechten;

  • Het met succes verdedigen van cliënten voor het Hof van Cassatie in zaken betreffende herverpakking van farmaceutica die werden geïmporteerd vanuit een andere Lidstaat;

  • Het met succes bijstaan, voor de Raad van State en voor de Commissie van de Europese Unie, van een groep voedselproducenten die een Europese Geografische Indicatie wensen te registreren niettegenstaande het verzet van producenten buiten de te beschermen zone;

  • Het coördineren van merkenprocedures in Frankrijk, Duitsland, Italië, de V.S.A. Nederland en Hongkong voor een bekende producent van horloges.