Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Financiële diensten en Regulatoire

Sinds de financiële crisis is het volume aan regelgeving explosief toegenomen. Hoewel de bescherming van financiële consumenten zonder twijfel een lovenswaardig doel is, blijkt dat financiële instellingen moeite hebben om het tempo bij te houden.

Compliance biedt enorme uitdagingen op het vlak van personeel, tijd en kosten, en niet alle instellingen kunnen de ontwikkelingen in de regelgeving volgen en de evoluties van het reglementair landschap bijhouden. Niet alleen is het aantal regels sterk uitgebreid, maar zijn deze nu doorgedrongen tot in bijna elk aspect van het aanbod aan financiële diensten, gaande van publiciteit tot anti-witwasprocedures, KYC en verplichtingen inzake gegevensbescherming.

Onze expertise


Ons team bestaat uit gerenommeerde en ervaren experts die zich dag in dag uit specialiseren in de  problemen waarmee onze cliënten inzake compliance geconfronteerd worden. We anticiperen in het bijzonder op de implementatie van nieuwe regels om ervoor te zorgen dat onze cliënten al van bij het begin aan alle nieuwe vereisten voldoen. Elk nieuw aanbod van financiële diensten of producten, evenals de manier waarop financiële instellingen relaties aangaan met nieuwe klanten, wordt juridisch onderzocht om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Dankzij de uitstekende relaties die Simont Braun doorheen de jaren heeft opgebouwd met Belgische toezichthouders zoals de Nationale Bank van België en de FSMA, zijn we in staat om de problemen van onze cliënten op de meest efficiënte en doelgerichte manieraan te pakken.

Aangezien technologie en innovatie centraal staan bij Simont Braun, onderzoeken we ook de mogelijkheden die innovatieve RegTech-initiatieven kunnen bieden voor de financiële-dienstensector.

Enkele recente projecten  • Het opstellen van licentieaanvragen voor kredietinstellingen, betalingsdienst- en e-money-instellingen, kredietverstrekkers, crowdfundingplatformen en beleggingsondernemingen.

  • Het opstellen van AML, outsourcing en andere interne beleidsdocumenten voor een breed scala van Belgische en buitenlandse financiële dienstverleners.

  • Het opstellen van modelcontracten op het gebied van consumenten- en hypothecair krediet en het onderhandelen van deze modellen met de relevante supervisor.

  • Begeleiden van zowel banken als FinTech-bedrijven bij de implementatie van nieuwe voorschriften, zoals MifID II, PSD II, 4AMLD en GDPR.

  • Grondige screen-by-screen compliance analyse van nieuwe applicaties en websites aangeboden door robo-advisors, microkredietverstrekkers en peer-to-peer-platforms.