Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Vennootschapstransacties

Fusies en overnames, joint ventures en andere vennootschapstransacties leiden bijna altijd tot verscheidene al dan niet complexe fiscale vragen.  In dit kader werkt ons Corporate M&A departement nauw samen met ons fiscaal departement om Belgische en buitenlandse cliënten doorheen de transactie te begeleiden.

Onze werkdomeinen


Ons fiscaal departement behandelt alle fiscale vragen die met een dergelijke transactie gepaard gaan en adviseert hierbij over:

  • vennootschapsherstructureringen zoals fusies, splitsingen, partiële splitsingen, of een inbreng van een bedrijfstak;

  • overnames via een aandelentransactie (“share deal”) dan wel via een overname van activa en passiva (“asset deal”);

  • joint ventures;

  • “private equity” of “venture capital” investeringen, weze het aan de zijde van de private equity investeerder of aan de zijde van het management bij een “management buyout” (MBO) of een “leveraged buyout” (LBO);

  • vastgoedtransacties;

  • holding structuren ;

  • fiscaal efficiënte financieringsstructuren; of

  • het aanvragen van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (zg. “rulings”).


Naast de fiscale aspecten inzake directe belastingen, kennen de meeste M&A transacties tevens uitdagende vragen inzake indirecte belastingen, zoals BTW, registratierechten of andere rechten dewelke ons fiscaal departement tevens behandelt.