Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Werkgelegenheid, vergoeding en voordelen


De Belgische sociale wetgeving past zich voortdurend aan aan de veranderingen in onze samenleving. Bijgevolg wordt personeelsbeheer steeds complexer. Het Employment Law departement van Simont Braun helpt haar cliënten om deze steeds veranderende wettelijke omgeving te begrijpen aan de hand van eenvoud en een pragmatische aanpak.Onze diensten


Het Employment team verstrekt advies en verleent bijstand aan Belgische en buitenlandse ondernemingen, multinationals en particulieren. Dit met betrekking tot alle domeinen van het arbeidsrecht, zoals individuele ontslagen, collectief ontslag, bedrijfsherstructureringen, bedrijfssluitingen en onderhandelingen in het kader van fusies en overnames.

Het Employment departement streeft er steeds naar een advies te verstrekken dat zowel praktisch als relevant is, rekening houdend met de markt waarin de cliënt actief is.

Hoewel het onze voornaamste doelstelling is om onze cliënten te helpen juridische problemen te vermijden, beschikt ons Employment departement tevens over een uitgebreide ervaring inzake sociaalrechtelijke geschillenbeslechting.Onze aanpak


Teneinde onze cliënten de best mogelijke oplossingen te bieden, werkt het Employment departement ook regelmatig samen met de andere departementen binnen Simont Braun. Zo staat het Employment departement vaak onze advocaten in Fiscaal recht en Corporate M&A bij om alle sociale aspecten van uitgevoerde transacties af te handelen en om de naleving van de corporate governance regels te waarborgen. Er is ook een nauwe samenwerking met het departement Intellectual Property, Information Technology and Trade Practices in het kader van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten die ontstaan zijn tijdens of in verband met de arbeidsrelatie.