Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Werknemersvoordelen

In België bestaat de zware verplichting voor de werkgever om bedrijfsvoorheffing in te houden op de lonen. Hierbij trachten vennootschappen te voorzien in alternatieve verloningsvormen voor werknemers en management en dit onder de vorm van werknemersvoordelen, zoals bedrijfswagens, maaltijdcheques, smartphones, pensioenplannen, groepsverzekeringen, etc.  Deze verloningspakketten moeten voldoen aan specifieke fiscale regels en deze regels kennen geregeld wijzigingen. Ons fiscaal team adviseert vennootschappen en werkgevers om hun werknemers op de meest efficiënte wijze te verlonen.

Onze werkdomeinen


Ons fiscaal team adviseert vennootschappen en werkgevers bij de implementatie van bonus- of incentiveplannen voor hun werknemers of management, zoals aandelenoptieplannen of warrantpannen.

Meer in het algemeen adviseert ons fiscaal team over alle fiscale aspecten die verband houden met de verloning in de brede zin van het woord.  Deze expertise omvat alle fiscale aspecten tijdens de tewerkstelling van de werknemers of het management, maar eveneens de fiscale aspecten die verband houden met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, zoals het berekenen van de verschuldigde vergoedingen, de appreciatie van de gevolgen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de inschatting van de ontslagvergoedingen en het eventueel sociaal plan.