Simont Braun - Avocats advocaten lawyers

Automobiel en Transport

De transportsector speelt een centrale economische functie in België vanwege de geografische ligging en de geconcentreerde netwerken (lucht, spoor, weg, water) en de ervaring in de productie van voertuigen en reserveonderdelen. Zowel private als publieke entiteiten spelen een belangrijke rol in de transportsector. Grootschalige infrastructuurprojecten en de daarmee samenhangende vervoersactiviteiten doen tal van juridische kwesties rijzen, zowel op het gebied van het privaatrecht (bv. verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, gegevensbescherming) als op het gebied van publiek recht (bv. specifieke regelgeving, milieurecht, ruimtelijke ordening, veiligheid, openbare aanbestedingen, Europees recht met inbegrip van markttoegang), die een holistische benadering vereisen.

Onze expertise

Simont Braun begeleidt publieke en private ondernemingen en overheden in alle fasen van hun infrastructuurprojecten, productieactiviteiten en vervoersdiensten, van ontwerp tot exploitatie: onderhandelen en opstellen van contracten, toezicht houden op administratieve procedures en contacten met overheden, helpen bij aanbestedingsprocedures en het vertegenwoordigen van cliënten voor de rechtbanken.

Onze ervaring in deze sector omvat meerdere dimensies waaronder vraagstukken betreffende bedrijfs-, fusie- en overnamekwesties, vastgoed, intellectuele eigendom, consumentenbescherming en andere vraagstukken betreffende het algemene economisch recht (adviezen, onderhandelingen en procedures).

Enkele recente voorbeelden:

  • De overheid bijstaan bij de ontwikkeling van de toekomstige uitbreiding van de Brusselse metrolijn (Métro Nord), met inbegrip van adviezen en praktische aspecten in verband met stadsplanning, onteigening en milieukwesties;

  • Ondersteuning van spoorwegmaatschappijen en regionale vervoersmaatschappijen bij hun vastgoedkwesties (met inbegrip van publiekrechtelijke en administratieve aspecten), bescherming van de knowhow op het gebied van de opleiding van het personeel en de bijbehorende documentatie, stadsplanning, gebruik van CCTV-gegevens, verwerking van persoonsgegevens;

  • Bijstand aan fabrikanten van auto- en vrachtwagenonderdelen op het gebied van administratieve verplichtingen, modellenbescherming van voertuigen en reserveonderdelen;

  • Bijstand aan een startende onderneming actief in de geolokalisatie sector op het gebied van vertrouwelijkheid en samenwerkingsovereenkomsten;

  • Geschillenbeslechting inzake de beëindiging van exclusieve autodistributieovereenkomsten.